Tag

Få gode råd til en effektiv renovering af taget på din bolig her.

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 30. juni 2023
Bolig » Renovering » Tag

Taget på dit hus er måske ikke et område, som du skænker mange tanker i det daglige. Men taget er afgørende for det sunde og gode klima i dit hus og dermed velværen i din bolig.

Derfor er det også vigtigt at holde øje med tilstanden på dit tag.

Med tiden begynder det nemlig at vise tegn på, at der er tid til at renovere taget. Det kan skyldes flere årsager.

Det kan være, at dit tag ikke er godt nok isoleret, og at der derfor kan være en energimæssig fordel i at få det efterisoleret, så du undgår varmetab i din bolig.

Det kan være, at taget har mange år på bagen og grundlæggende blot er slidt. Der er nemlig grænser for, hvor længe en tagbelægning kan holde. Og bliver slitagen for stor, er der stor risiko for, at taget bliver utæt, eller der opstår råd- eller svampeskader i de øvrige dele af taget.

Det kan være ydertaget, der trænger til en renovering, eller det kan være, det er tilstrækkeligt at renovere undertaget.

Endelig kan det selvfølgelig også være æstetiske forhold, der afgør, om der skal nyt tag på huset eller ej.

Det kan være, at der er et ønske om at få lavet loftsvinduer, at få tilføjet en kvist eller at lægge solceller på taget. Eller det kan være, du ønsker at udnytte tagetagen til beboelse, og derfor skal lave rummet helt om.

Og skal du alligevel i gang med et eller flere arbejdsopgaver på taget, kan der være mening i også at skifte taget, når du alligevel er i gang.

Sådan kommer du i gang

Årsagen til dit ønske om renovering af taget er selvfølgelig udgangspunktet for omfanget af den forestående opgave.

Men uanset, om der er tale om en mindre eller større opgave, er det vigtigt, at du får dannet dig et indtryk af opgaven på forhånd.

Det er som udgangspunkt en rigtig god idé at tage en fagperson med på råd. Især hvis der er tale om, at hele tagkonstruktionen skal skiftes eller ændres.  

Så få skabt klarhed over, hvilke dele af taget der skal skiftes samt de ønsker, du har for renoveringen.

Når opgaven er skitseret, kan du begynde at se på økonomien og overveje, hvilke dele du skal have hjælp til, og hvad du eventuelt selv kan lave.

Skal du have hjælp til alle dele, eller er der nogle af opgaverne, som du selv kan udføre?

Med klarhed over opgavernes omfang kan du begynde at indhente tilbud på de opgaver, som du skal have hjælp til, samtidig med at du kan lave research på materialer og lave en tidsplan for projektet.

Netop i forhold til taget er det også væsentligt at tænke langsigtet, da et tag skal kunne holde i mange år frem. Det er nemlig ikke en opgave, man bare lige går i gang med, hvis man skulle fortryde sit valg efter udførelsen. Det er både for dyrt og for omfattende en opgave. 

Hvilket tag ønsker du?

Et væsentligt spørgsmål at stille sig selv i forbindelse med renovering af taget er selvfølgelig, hvilket tag du ønsker at stå med i slutningen af projektet.

Er du til teglsten, skifer eller tagpap? Og overvejer du eksempelvis solceller på eller i dit tag?

Valget behøver ikke nødvendigvis afhænge af, hvad du tidligere har haft af tag på dit hus. Men du skal være opmærksom på, at der er forskel på både vægten af taget, samt hvad der egner sig til den taghældning, du har.

Teglsten og lignende er tunge elementer, som kræver et solidt fundament i tagkonstruktionen. Omvendt er tagpap et let tag, og hvis dit hus tidligere har været udstyret med et let tag, vil det kræve ændringer i konstruktionen, hvis huset fremover skal kunne bære et tungt tag i form af eksempelvis teglsten.

Samtidig er det vigtigt at have fokus på undertaget. Det udgør nemlig den ekstra sikring mod fugt eller sne i tagkonstruktionen og er dermed en vigtig sikring mod dyre skader.

Af samme årsag er et forkert undertag eller et forkert udført undertag ofte årsag til skader i taget, og det kan blive en dyr affære at få rettet op på. Så sørg for at finde en håndværker, der har helt styr på de gældende regler og den korrekte udførelse.

Hvis du får en håndværker til at udføre opgaven, vil arbejdet også være omfattet af vedkommendes forsikring, hvis der skulle opstå problemer.

Tjek reglerne

Uanset, om du renoverer selv eller anvender en håndværker, skal du samtidig være opmærksom på, at Bygningsreglement stiller krav til, hvordan dit tag skal udføres.   

Taget skal eksempelvis være sikret mod brand og fugt, ligesom der skal være etableret en særlig form for ventilering, så der ikke opstår skader på grund af dårlig luft.

Du kan med fordel selv undersøge kravene i Bygningsreglementet, så du kan tale med din håndværker om, hvad der er den rigtige løsning.

Som altid er det også en god idé at tjekke lokalplanen for dit område, når du planlægger en renovering af dit tag. Der kan nemlig være krav til udseendet både i form af materialevalg og udformning i den gældende lokalplan for området.