Kælder

Hvad bør du overveje, inden du går i gang med en renovering af kælderen? Få svarene her.

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 16. januar 2024
Hjem » Renovering » Kælder – Renovering af Kælder

Renovering af kælder kan give ekstra kvadratmeter. Rigtig mange huse i Danmark har en kælder, og i mange tilfælde er arealet ikke godkendt til beboelse.

Men kvadratmeterne kan alligevel bruges til mange formål, og med en kærlig hånd kan rummet under jorden også blive lækkert at opholde sig i. Og det kan meget vel være anledning til at få realiseret nogle af de boligdrømme, som du måske ellers ikke har plads til.

Det kan være her, du kan indrette din slyngelstue, hvor du kan invitere venner til et glas vin og et brætspil. Eller det kan være muligheden for at indrette din private spa-oase, hvor du i fred og ro kan trække dig tilbage og oplade de personlige batterier. Eller det kan blive teenagernes frirum, hvor de får plads til fest, og du får sikret din nattesøvn.

Netop drømmene er et vigtigt udgangspunkt for din plan for kælderrenoveringen. For som med al anden renovering er det vigtigt at have et godt overblik over, hvad du vil have ud af din renovering, og hvilket resultat, du vil ende med.

Er det for eksempel en gennemgribende renovering, hvor du skal i gang med alle rum, eller er det en isoleret opgave, der skal udføres i et enkelt område eller rum?

Tænk i den forbindelse også gerne over, hvad dit behov er her og nu, og hvad du ønsker at bruge kælderen til på sigt? På den måde får du en fremtidssikring af din kælder, hvor du ikke er nødt til at renovere igen om få år.

Kælderrenovering før og efter
Kælderrenovering før og efter. Husk massere af lys. Her udnyttet til entré.

Kælderen er et specielt område

Samtidig er det vigtigt, at du forholder dig til, at kælderen er et særligt område i dit hus.

For det første er arealet som regel ikke godkendt til beboelse, hvilket sætter sine begrænsninger for anvendelsen. Dertil kommer, at arealet i kælderen alt andet lige er mere udsat for fugt, da det ligger under jorden. Dermed øges risikoen for skimmelsvamp også.

Derudover er der også en øget risiko for radonstråling i netop kælderen, da arealet er under jorden.

Radon er nemlig en gas, der siver op fra undergrunden.

LÆS OGSÅ: Værd at vide om radon.

Derfor er første punkt på dagsordenen at finde ud af, hvilken stand din kælder er i. Er der problemer med fugt, og i så fald i hvilket omfang? Og derefter kan du begive dig videre i planerne.

For selvom du ikke får kvadratmeter til beboelse og dermed ikke kan sove i kælderen, er det måske en oplagt mulighed for indrette det perfekte vaskerum, hvor du samtidig kan have opbevaring, så du sparer plads i stueplan eller på førstesalen og dermed kan bruge de kvadratmeter til andre formål.

Boliger til salg med kælder

Få inspiration til din kælder ved at se boliger til salg som har kælder.

Beslutninger, der er værd at overveje

Omfangsdræn

Når du alligevel skal lægge en stor indsats i renoveringen af din kælder, er det værd at overveje, om du vil have etableret et omfangsdræn, hvis du ikke allerede har dette.

Et omfangsdræn beskytter mod fugt, da det sørger for, at der ikke hele tiden er vand mod fundamentet af huset og det kan lede vandet væk, så kælderen forbliver tør.

Det er en bekostelig affære at lægge et omfangsdræn, men det kan være en god ide, hvis du netop oplever problemer med fugt i kælderen. For det kan betyde en forskel på hvorvidt du kan bruge din kælder eller ej.

At etablere et omfangsdræn er typisk ikke en opgave, som du kan lave selv. Alene det at få drænet tilsluttet til kloaknettet og så videre skal udføres af en autoriseret kloakmester. Dertil kommer specifikke krav til, hvordan der graves ud til arbejdet.

Derfor er det vigtigt, at du allerede tidligt i projektet får kontakt til fagpersoner, der kan rådgive dig om opgaven og samtidig få indhentet tilbud på opgaven og afsat penge til projektet i dit renoveringsbudget.

Kloakering

Det bringer os videre til et andet vigtigt område, som du skal have tanke på i din kælderrenovering, nemlig kloakeringen.

Måske har du ikke i forvejen et badeværelse i kælderen, og særligt i den forbindelse bliver kloakeringen væsentlig. Udfordringen er, at du skal have tilsluttet kloakeringen i kælderen til det øvrige kloaksystem, som jo typisk ligger i et højere niveau.

Igen er det i denne forbindelse vigtigt, at du får rådgivning af en fagperson, som kan udføre alle tilslutningerne. Og samtidig indhente tilbud på opgaven, så du kan tilpasse budgettet.

Skal du grave? Og hvor meget?

Alt afhængig af hvordan din nuværende kælder ser ud, kan det være, at du skal i gang med et større gravearbejde, hvis du enten vil have udvidet kælderen, have lagt gulvvarme eller øge loftshøjden i kælderen.

I den forbindelse er det vigtigt at kigge nærmere på tegningerne for dit hus, hvis du har dem eller kan finde dem hos kommunen. Der er der nemlig stor forskel på opgaven alt afhængig af, om du skal i gang med at grave i jord, eller du først skal skære dig igennem et net af armeringsjern, som for eksempel ligger i nogle krybekældre.

Samtidig skal du gøre dig klart, hvad du skal gøre med den overskydende jord, som du graver ud. Det er dyrt at få kørt jord væk, så hvis der er tale om store mængder, skal du sætte penge af til det i dit budget.

Lys, luft og varme

En vigtig ting at tage hensyn til i din kælder er lyset. Det handler selvfølgelig om at overveje dine lyskilder, men ikke mindst at tænke over lysindfaldet.

For hvor skal lyset komme fra?

Kræver det nye vinduer? Skal der laves nye lysskakter, eller hvordan vil du sikre, at du får et godt lysindfald i din kælder, så det ikke ender med et mørkt rum uden udsyn til omverdenen.

Samtidig er det vigtigt at overveje, hvordan du sikrer en god udluftning i kælderen. Det er afgørende for, at du får lyst til at opholde dig i rummene, så der ikke opstår en tæt og indelukket atmosfære.

Her spiller varmen også en væsentlig rolle, så der igen ikke bliver for fugtigt i kælderen. Og er du alligevel i gang med at overveje en udgravning af kælderen, kan det være en ide samtidig at få etableret gulvvarme i kælderen.

Hvad siger reglerne?

Bygningsreglementet er en vigtig kilde til information i forbindelse med renovering af kælderen. For der stilles mange krav og regler til renoveringen – især hvis du samtidig går efter at få kælderen godkendt til beboelse.

Samtidig er det vigtigt, at du er i kontakt med dit forsikringsselskab inden du går i gang med renoveringen. Hvis du ikke er i dialog med forsikringen, inden du begynder renoveringen, kan du nemlig ende med, at forsikringen ikke dækker skader, der er opstået i forbindelse med renoveringen.

Ligeledes kan der være dele af renoveringen, som du skal søge tilladelse til hos kommunen. Det gælder for eksempel hvis du vil have godkendt kælderen til beboelse. Er du i tvivl om din kælder allerede er godkendt til beboelse, kan du tjekker det i huset BBR-meddelelse.

Så husk at undersøge reglerne, inden du går i gang, og forhør dig eventuelt hos en fagperson, hvis du er i tvivl om hvad du skal søge om tilladelse til.