Skrevet af Hybel
info@hybelhuse.dk
Opdateret d. 12. maj 2023
Sponsoreret indhold
Bolig » Nybyggeri » Typehuse » Hybel » Forventninger, når man bygger med typehusfirma

Når I er kommet til beslutningen, om at I gerne vil bygge nyt, er der flere veje at gå: I kan bygge med et typehusfirma, I kan vælge den lokale tømrer, eller I kan stå for det hele selv.

Hvilken løsning, I er til, afhænger både af jeres ønsker, temperament og økonomi.

Hvad kan I forvente, når I bygger med et typehusfirma?

Hvis I vælger at bygge med et typehusfirma, er der flere fordele, I kan drage nytte af som nybyggere.

Overordnet set er det den løsning, der giver jer mindst arbejde, færrest bekymringer og ofte også den mest fordelagtige pris.

Ved at være en større spiller har typehusfirmaer nemlig både stordriftsfordele på deres indkøbsaftaler, stor erfaring og en sikker, effektiv og gennemprøvet byggeproces, I som nybyggere kan få gavn af.

Typehusfirmaer bygger ud fra faste principper med de samme håndværkere, som arbejder ud fra gennemprøvede metoder og processer.

De ved derfor lige præcis, hvordan tingene skal laves på den helt rigtige måde. På den måde kommer I også hurtigt i mål med jeres byggeri.

Derudover får I som regel en fast pris fra starten, så I ved, hvad I får for jeres penge, og hvad projektet kommer til at koste.

Nogle typehusfirmaer tager dog et opstartsgebyr, mens andre forbeholder sig rettigheden til at forhøje entreprisesummen (det vil sige prisen på dit hus), hvis byggeriet ikke er gået i gang indenfor ni måneder.

”Hos Hybel får man en fast pris på sit nybyggeri fra starten, og man betaler først ved indflytning. Det giver mange nybyggere en sikkerhed i, at deres omkostningerne for deres byggeri ikke stikker helt af,” fortæller Marketing Manager i Hybel, Marika Brodersen.    

Men selvom typehuse er den gængse term blandt mange, er det måske ikke det helt rigtige prædikat at bruge. I hvert fald ikke hvis man spørger Henrik Kaae Jensen, byggerådgiver hos Hybel:

”Hos Hybel bygger vi faktisk ikke længere typehuse. Vi bygger individuelle huse, som er tilpasset den enkelte families ønsker og behov, og der er ikke to huse, der er helt ens,” siger han og fortsætter:

“Vi bygger mange forskellige hustyper og kan tage udgangspunkt i et væld af plantegninger, men vi tegner altid alle huse fra bunden og sammensætter de materialer, der netop passer til det enkelte hus. Vi har dog det princip, at vi kun bygger etplanshuse uden kælder, men det gør også, at vi kan holde vores byggeproces så simpel som mulig.”

Hvordan ser byggeprocessen typisk ud fra start til slut?

Når I bygger med et typehusfirma, er byggeprocessen ofte fastlagt, hvilket giver jer et godt overblik og en forholdsvist fastlagt køreplan fra start til slut.

Som oftest vil byggeprocessen være opdelt i forskellige faser: En tilbuds- og kontraktfase, en projekteringsfase og så selve byggefasen.

  • I tilbuds- og kontraktfasen er det typisk byggerådgiveren, der er på banen. Her skal I have afklaret, hvordan jeres husdrøm ser ud, jeres ønsker og behov, jeres økonomiske rammer, tidshorisonten og lignende. Når den helt rigtige løsning er fundet, bliver kontrakten underskrevet. I denne fase kan det være en fordel for jer at være i kontakt med forskellige byggefirmaer, så I for alvor kan blive klogere på jeres muligheder.
  • I projekteringsfasen kommer tegneren typisk meget mere i spil. Nu skal jeres kommende hus sættes rigtigt på grunden, planløsningen skal lægges helt fast, der skal søges byggetilladelse med mere.
    Det er alt sammen noget, som typehusfirmaet sørger for med jeres godkendelse. Det er i denne fase, I også skal ud og kigge på køkken, til møde med elektrikeren, ud og kigge på klinker og samle det sidste inspiration og tage de afgørende beslutninger om materialer.  
  • I den sidste fase, byggefasen, kommer byggelederen på banen. Hos Hybel mødes du med din byggeleder på din grund, inden byggeriet går i gang, mens man ved andre typehusfirmaer blot går i jorden. Når byggeriet for alvor går i gang kommer forskellige underentreprenører som regel i spil. Lidt efter lidt kan I se jeres hus tage form, og I kan begynde at forestille jer, hvordan det bliver at skulle bo der. Nogle typehusfirmaer tilbyder byggenøgle, så du kan have adgang til byggeriet igennem hele byggeprocessen. Byggelederen er som regel tovholderen i denne fase og tager sig af de spørgsmål, du skulle have indtil overdragelsen.

Her kan I høre byggerådgiver Henrik Kaae Jensen fortælle om, hvordan byggeprocessen er hos Hybel:

”Hos Hybel er byggeprocessen altid den samme, uanset hvordan det specifikke projekt ser ud. Når vi bevæger os igennem de forskellige faser, er der altid en tovholder på projektet, som er ekspert på netop dét specifikke område – enten en byggerådgiver, en tegner eller en byggeleder. Og hos Hybel får I altid en byggenøgle, så I kan komme forbi og se jeres hus tage form.”

Hvad skal I vælge: Typehusfirmaet, den lokale tømrer eller stå for det selv?

Som nævnt tidligere afhænger det i høj grad af, hvad jeres temperament og økonomi er til.

Hvis I vil have en økonomisk, god løsning, der giver jer mindst muligt arbejde, så kan I vælge at bygge med et typehusfirma.

Med det følger nemlig stor erfaring, kompetent rådgivning, gennemprøvede byggeprocesser og betaling ved overdragelse.

Den lokale og mindre tømrer er også en mulighed, men her kan der dog være en større, økonomisk usikkerhed, ofte også ratebetaling og en højere pris på materialer.

Det er ofte også tilfældet, at I som bygherrer kommer til at være mere involveret i byggeprocessen og skal tage stilling til mange ting løbende.

I kan også vælge at stå for hele eller dele af jeres byggeri selv. De fleste, der vælger denne løsning, har dog en håndværksmæssig baggrund og ved derfor også, hvad de går ind til – hvad end de står får det hele selv eller vælger at hyre underentrepriser ind til dele af byggeriet.

Er I stadig i tvivl? Hos Hybels stiller vi gerne vores erfaring og ekspertise til rådighed, hvis I overvejer at bygge med et typehusfirma.