Skrevet af Hybel
info@hybelhuse.dk
Opdateret d. 12. maj 2023
Sponsoreret indhold
Bolig » Nybyggeri » Typehuse » Hybel » Byggeriet går i gang

Når du har fundet din grund, lavet en plantegning og har de nødvendige papirer i orden, så er det tid til at starte byggeriet. Men hvordan foregår selve byggeprocessen? Og hvad skal man være opmærksom på undervejs både som privat person og som byggefirma?

Byggeprocessens forløb

Hos Hybel starter man med et opstartsmøde på byggegrunden, hvor man sammen med byggelederen kigger på husets placering og på terrænforholdene. På grunden vil der på ofte være sat markeringspæle op, så du kan se, hvor huset kommer til at ligge. Du får også en bedre fornemmelse for husets omrids på selve grunden.

På opstartsmødet får du også indsigt i din byggeleders rolle, og I kan få forventningsafstemt ift. kommunikationen og processens forløb. Undervejs i byggeriet kommer der flere forskellige håndværkere på pladsen, som skal arbejde på jeres nye hus. Byggeprocessen og rækkefølgen kan variere ift. hustype, tagtype, vejrforhold og meget andet, så nedenstående gennemgang af byggeriets forløb er kun et udgangspunkt.

Første spadestik

Inden man kan begynde at bygge huset, så skal der lavet et solidt fundament. Her kommer en entreprenør og graver ud til huset, laver kloak og laver en sandpude, som soklen skal støbes på.

Husets rammer laves

Husets bagvægge og skillevægge er de første, der bliver lavet på den ny-støbte sokkel. Bagvæggene er en del af ydermuren, som også består af et hulrum, som bliver isoleret, samt en formur, der som regel bliver muret op. Hertil skal det nævnes, at isolering og opmuring først sker senere i processen.

I dag bliver mange huse bygget i porebeton, hvor en elementmontør kommer ud og opstiller bagvæggene. Når væggene er opstillet, så er der klar til, at tømrerholdet kan komme og lave tagkonstruktionen. Her bliver der bl.a. rejst spær og lukket af med undertag, så det ikke længere kan regne ind i huset.

Og så er det tid til, at vinduer og døre sættes i. Bygger du f.eks. med Hybel, har du på opstartsmødet modtaget en byggenøgle af din byggeleder, så du kan besøge huset undervejs i processen – selvom det er blevet lukket og låst.

Nu begynder det indvendige arbejde

Når huset er lukket helt af, så begynder det indvendige arbejde, hvor der både kommer en elektriker og en VVS’er forbi. På forhånd skulle du gerne have lavet en el-plan sammen med din elektriker, hvor I har bestemt placeringerne for de spots, lampeudtag, stikkontakter m.m., som skal være i huset.

Elektrikeren riller installationerne ind efter dine ønsker, mens VVS’eren laver rør og afløb til køkkenet, bryggerset og badeværelserne.

Når alt dette er på plads, kommer tømreren og sætter lofter op i huset. Loftet består af en dampspærre, et underloft og så den type loft, du har valgt. Såfremt du har valgt Troldtekt, så kommer det ikke op endnu, da man typisk maler væggene først.

Efter tømreren kommer den indvendige murer og dækker rillerne i porebetonen, hvor elektrikeren og VVS’eren har lagt ledninger og rør ind. Det er for at skabe en lukket overflade, så der er klar til maleren. Den indvendige murer støber også gulvet de steder der skal være fald på (i f.eks. brusenichen og hvor badekarret skal stå).

Facaden finpudses

Imens der lægges klinker indvendigt, påbegyndes det udvendige arbejde. Her går murerne i gang med at murre husets facade op, og taglæggeren kommer og lægger tagsten på.

Når tag og facade er færdigt, kommer tømreren igen forbi, men denne gang for at lave underbeklædning, stern og nedløb. Såfremt der er brug for blikkenslager, så vil det også være her evt. let facadebeklædning bliver monteret.

Det indvendige arbejde afsluttes

Efter klinkerne er lagt, kommer maleren og sætter filt på samt maler vægge og lofter. Har du valgt Troldtekt, er der også her, hvor det bliver monteret.

Nu står huset ydre rammer færdige, og det er tid til, at alt indmaden skal ind. Der kommer en montør og sætter køkken, bad, bryggers og evt. skabe/walk-in op. Tømreren kommer og sætter døre i, lægger trægulv og monterer diverse lister.

Så får du besøg af elektrikeren, som kommer for at montere stikkontakter og tilslutte hårde hvidevarer. I samme omgang får VVS’eren monteret vandhaner m.m.

Sidste finish på huset inden afleveringen

Inden huset er klar til overtagelse, så skal detaljerne lige på plads. Der skal fuges, lakeres træværk og laves de sidste finish.

Så bliver det tid til forgennemgangen, hvor går du huset igennem med din byggeleder for eventuelle fejl og mangler, hvorefter byggefirmaet har en udbedringsperiode inden selve afleveringen.

Til afleveringen går I huset igennem, og din byggeleder overdrager nøglen til dit nye hjem.

Det er vi som byggefirma opmærksomme på i byggeprocessen

Som byggefirma yder man en service ved at stå for hele processen. Det betyder også, at det er byggefirmaets vigtigste opgave at varetage de udfordringer og små bump, der uundgåeligt måtte dukke op undervejs i byggeriet, således at du som kunde ikke selv skal tænke på det. Byggefirmaet har kontakten med alle håndværkerne, koordinerer projektet og passer på dit byggeri.

Det er vigtigt at få forventningsafstemt bedst muligt inden byggeriet går i gang, så du ved, hvad der kan forventes fra din byggeleder, processens forløb og informationsniveauet. Nogen ønsker meget kommunikation med deres byggeleder, men når alt kommer til alt, så er byggelederens tid bedst brugt på byggepladsen for at holde styr på hele projektet, frem for at berette om alt der foregår.

Hos Hybel udarbejdes der en dynamisk plan for husets ideelle proces, hvor der er mulighed for optimering og kvalitetssikring undervejs. Den enkelte håndværker får mulighed for selv at planlægge i det givende tidsrum, hvornår det er mest optimalt at udføre arbejdet. Dette er ofte med til at sikre god kvalitet og fremgang, så unødvendig stress og jag undgås. Her gælder det nemlig, at man skal give sig tid til at gøre tingene rigtigt første gang, sådan man undgår flest mulige fejl.

”Hybel har haft et overblik uden lige og er altid kommet med løsninger på de små bump der har været hen ad vejen. De har bidraget til, at vi har følt os trygge hele vejen igennem, og at vi har kunnet nyde hvert et fremskridt i byggeriet uden ondt i maven.” – Rikke og Martin, nybyggere.

Det skal du være opmærksom på, hvis du vælger selv at stå for dit eget byggeri.

Hvis du vælger at bygge selv i stedet for med et byggefirma, så er det en fordel at have erfaring inden for branchen, da der mange ting, man skal være opmærksom på undervejs. Du står f.eks. med ansvaret for bygbare tegninger, korrekt myndighedsbehandling, arbejdsmiljø og sikkerhed samt tegning af de rette forsikringer.

Den primære opgave, når du står for dit eget byggeri, er planlægning og kontrol. Her skal du være skarp til at koordinere materialebestillinger og håndværkere, hvortil det er en stor hjælp, hvis du har kendskab til de forskellige faser i byggeriet og til fagområderne.

De fleste har ikke kompetencerne, til at bygge hele huset selv, derfor kan det være nødvendigt at købe sig til noget hjælp. Man skal f.eks. have en autoriseret kloakmester, VVS’er og elektriker til at skrive under på, at kloak, rørføring og el i huset er udført korrekt.

Det er også vigtigt at vide, hvordan du passer bedst muligt på både huset og materialerne, da der kan komme fugt og råd i huset, hvis ikke materialerne bliver håndteret korrekt.

Mange undervurderer arbejdet omkring, oprydning på byggepladsen samt håndtering af byggeaffaldet, da det er mere omfattende, end man måske først antager – faktisk har Miljøministeriet udarbejdet en vejledning om håndtering af byggeaffald, som skal overholdes.

Til slut skal du huske at få lavet både energiberegninger og statiske beregninger på byggeriet samt sende en færdigmelding ind til kommunen, så du kan flytte ind i dit nye hjem.