Sådan finder og retter du dine BBR-oplysninger

Foto: Boligsiden.dk

I det danske BBR kan du finde et hav af oplysninger om din bolig. Læs, hvilke BBR-oplysninger du kan finde, og hvordan du kan rette dem på din egen bolig. Find også ud af hvilke BBR-data du kan og ikke kan finde på Boligsiden.

Hvad står BBR for?

BBR står for Bygnings- og Boligregisteret. BBR er drevet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Hvad er BBR-oplysninger?

Der er et væld af BBR-oplysninger at dykke ned i, hvis du besøger Bygnings- og Boligregisteret. Her kan du blandt andet se et matrikelkort over den ejendom, din bolig ligger på. På matrikelkortet kan du se præcis, hvor boligen (eller boligerne) ligger på matriklen.

I BBR-meddelelsen er det desuden beskrevet, hvornår boligen er bygget, hvilke tilbygninger der er, hvilke materialer der er brugt, hvordan boligen varmes op og meget mere.

Disse BBR-oplysninger kan du bruge til at lære din egen bolig at kende eller til at få oplysninger om en bolig, du er interesseret i at købe. Og er du på boligjagt, er det en god ide at tjekke BBR-meddelelsen for på den måde at være så godt klædt på som muligt, når du skal besigtige boligen.

Gå ind på Bygnings- og Boligregisteret, indtast den adresse, du er interesseret i og se alle BBR-oplysninger.

Her finder du dine BBR-oplysninger

Du kan finde BBR-oplysninger i BBR, som du kan klikke dig ind på her. Du kan også finde BBR-meddelelsen på alle landets adresser på ois.dk og boligejer.dk.

Du skal rette dine BBR-oplysninger, når…

I udgangspunktet skal du rette dine BBR-oplysninger, hver gang du laver en større ændring på din bolig og din grund.

Der er tre overordnede bestemmelser for, hvad og hvornår du skal rette dine BBR-oplysninger:

 • Når du opfører byggeri, der kræver byggetilladelse.
 • Når du ændrer på grund, bygning og bolig, der i forvejen er optegnet i BBR.
 • Når du konstaterer fejl på de data, der er i din BBR-meddelelse.

Se mere i Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregisteret.

Sådan retter du dine BBR-oplysninger

Du kan ændre data i dine BBR-oplysninger ved at gå ind i Ret BBR.

Her logger du på med dit Nem ID og kan hurtigt og let foreslå ændringer til de oplysninger i din BBR-meddelelse, som du har brug for at opdatere.

Når du har foreslået ændringer hos BBR, sender de dine forslag til din kommune, hvorefter den behandler dine ændringsforslag.

På Ret BBR kan du:

 • foreslå ændringer til allerede registrerede BBR-oplysninger.
 • foreslå ændringer til placeringer af bygninger på din ejendom, der allerede er registreret i BBR.
 • registrere opførelsen af nye bygninger på grunden såsom udhuse, garager, carporte og andre småbygninger, der mangler i BBR.

Du kan ikke bruge Ret BBR til at:

 • Anmelde nybyggeri.
 • Registrere ændringer på en bygning, hvor du har en byggesag i gang.
 • Registrere at en bygning eller et teknisk anlæg er revet ned.

Vigtigt at alle BBR-oplysninger er opdaterede

Det er vigtigt, at alle informationer i din BBR-meddelelse er korrekte. Så hvis du har rettelser til dine BBR-oplysninger, har du pligt til selv at melde dem ind som beskrevet ovenfor.

Er data i din BBR-meddelelse ikke korrekte, kan det få konsekvenser for dig. For er dine BBR-oplysninger ikke opdaterede, kan du ikke bare risikere at få en bøde. Du risikerer også at være dårligere stillet, hvis der for eksempel udbryder brand i en bygning på din grund, der ikke er meldt ind til Bygnings- og Boligregisteret, for så er du muligvis ikke dækket af din forsikring.

Desuden er den offentlige ejendomsvurdering blandt andet bygget på din BBR-meddelelse. Denne vurdering ligger til grund for din ejendomsværdiskat, og har du bygget om eller bygget til, kan din vurdering og dermed også din ejendomsværdiskat være forkert.

Skal du sælge din bolig, er det BBR’s informationer om boligens areal, der kommer til at stå i boligpræsentationen, når den kommer på Boligsiden. Er boligens areal for lavt i BBR-meddelelsen, bliver det også for lavt, når det kommer til salg. Det vil betyde, at kvadratmeterprisen for boligen bliver højere, end den reelt er.

Netop størrelsen på boligen er et af de vigtigste parametre for de fleste købere, og derfor er det afgørende for dig, at arealet ikke er oplyst for lavt til BBR.

Har du en formodning om, at arealet er for lavt, bør du få lavet en ny opmåling. Se arealvejledning.

Det nytter ikke blot at lave et estimat, runde op og indberette et for højt areal. Det kan godt være, at et højt areal vil få din bolig solgt, men hvis køber efterfølgende finder ud af, at boligarealet er angivet for højt, er det dit ansvar. Og du kan blive tvunget til at betale en del af købssummen tilbage.

BBR-oplysninger du kan finde på Boligsiden

Når du søger bolig på Boligsiden, kan du finde nogle af de informationer fra BBR, der er mest relevante for dit boligkøb. Det drejer sig om:

 • Bolig og grundens arealer
 • Antal bygninger inklusive annekser, garager og lignende
 • Antal værelser
 • Antal køkkener
 • Antal plan
 • Byggeår
 • Om-/tilbygningsår
 • Ydervægsmateriale
 • Varmekilde
 • Bygningens anvendelse
 • Tidligere salgspriser på villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger og landejendomme.

Du finder BBR-oplysningerne på boligens præsentationsside.

Oplysninger du ikke kan finde i BBR og derfor heller ikke på Boligsiden

Mens du kan finde tidligere salgspriser på mange boligtyper på Boligsiden, er der nogle andre, hvor det ikke er muligt at vise salgspriser. Ganske enkelt, fordi Boligsiden henter tidligere salgspriser fra BBR, og fordi salgspriser på disse boligtyper ikke bliver tinglyst og anmeldt til BBR. Det drejer sig om:

 • Andelsboliger: Da du ved køb af andelsbolig, køber et andelsbevis og dermed brugsretten til boligen, bliver salgsprisen ikke tinglyst og fremgår derfor heller ikke af BBR.
 • Helårsgrund og fritidsgrund: Salgsprisen på grunde bliver ikke tinglyst og fremgår derfor ikke af BBR.
 • Villalejlighed: Der er kun en BBR-meddelelse for hver villa, og når en villa bliver delt op i to villalejligheder, vil priserne på begge villalejligheder fremgå af samme ejendomsnummer. Det kan derfor være svært at afdække, hvilken lejlighed en salgspris knyttes til. Du kan derfor se salgsprisen på BBR og ois.dk, men Boligsiden viser ikke salgsprisen for de enkelte villalejligheder.

Udgivet: 16. maj 2019
Opdateret: 28. april 2020

Kan du bruge det, du læser?

Vi er kede af, at du ikke kunne bruge artiklen

Lad os gøre det bedre.

Fortæl os, hvad der kan gøre artiklen mere brugbar for dig?