Samlet boligareal

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 15. januar 2024

Det samlede boligareal er det beboede areal, der anvendes til boligformål, men hvordan bliver det egentlig udregnet, og hvad tæller med?

Hvordan udregner man Boligareal?

BBR opgør bygningers arealer ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i plan med færdigt gulv. Det kaldes bruttoarealprincippet. En boligs areal bliver opgjort på samme måde. Boligens samlede areal bliver altså målt til ydersiden af ydervæggene.

Hvad tæller med i det samlede boligareal?

Det samlede boligareal er summen af alle beboelsesrum inkl. køkken, bryggers, bad og toilet. Udnyttet tagetage og kælder, der er godkendt til beboelse, indgår i det samlede boligareal. Indvendige trapper medregnes på alle de etager, som trappen forbinder.

Hvad er boligens nettoareal?

Der kan i nogle sammenhænge være behov for at kende det indvendige gulvareal i samtlige rum – kaldet nettoarealet. Denne oplysning findes ikke i BBR. Det areal, der er registreret i BBR, vil således altid være større end nettoarealet, idet ydervæggene er medregnet.
Skal du lægge gulv eller gulvtæppe, har du brug for at kende nettoarealet, og her må du altså selv i gang med målebånd og tommestok.

Se mere om arealer hos BBR her.