Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 30. oktober 2023

BBR – Hvad kan du bruge det til? I det danske BBR kan du finde et hav af oplysninger om din bolig. Læs, hvilke BBR oplysninger du kan finde, og hvordan du kan rette dem på din egen bolig. Find også ud af, hvilke BBR-data du kan og ikke kan finde på Boligsiden.

Hvad er BBR?

BBR står for Bygnings- og Boligregisteret og er drevet af Vurderingsstyrelsen.

BBR er et register, hvor du kan slå enhver adresse i Danmark op, og tjekke hvilke offentlige oplysninger der er i BBRs register om lige præcis den adresse.

Det kan være, du vil tjekke BBR-oplysningerne på din egen bolig, eller det kan være, at du vil kigge i BBRs register for at undersøge et hus på en adresse, som du overvejer at købe.

Hvad er BBR oplysninger?

Der er et væld af BBR-oplysninger at dykke ned i, hvis du besøger BBRs register.

Her kan du blandt andet se et matrikelkort over den ejendom, din bolig ligger på. På matrikelkortet kan du se præcis, hvor boligen (eller boligerne) ligger på matriklen.

I BBR-meddelelsen er det desuden beskrevet, hvornår boligen er bygget, hvilke tilbygninger der er, hvilke materialer der er brugt, hvordan boligen varmes op og meget mere.

Disse BBR-oplysninger kan du bruge til at lære din egen bolig at kende eller til at få oplysninger om en bolig, du er interesseret i at købe.

Og er du på boligjagt, er det en god idé at tjekke BBR-meddelelsen for på den måde at være så godt klædt på som muligt, når du skal besigtige boligen.

Hvor finder du dine BBR oplysninger?

Du kan finde dine BBR oplysninger ved at besøge Bygnings- og Boligregisteret og indtaste den adresse, du er interesseret i.

Når du har gjort det, får du alle de BBR-oplysninger, der er i BBRs register. Du kan også finde BBR-meddelelsen på alle landets adresser på ois.dk og boligejer.dk.

Hvornår skal jeg rette mine BBR oplysninger?

I udgangspunktet skal du rette dine BBR oplysninger, hver gang du laver en større ændring på din bolig og din grund.

Der er tre overordnede bestemmelser for, hvad og hvornår du skal rette dine BBR-oplysninger:

1. Når du opfører byggeri, der kræver byggetilladelse.
2. Når du ændrer på grund, bygning og bolig, der i forvejen er optegnet i BBR.
3. Når du konstaterer fejl på de data, der er i din BBR-meddelelse.

BBR Kort – hvor ser jeg visualisering af BBR-meddelelsen?

Hvis du vil have et hurtigt overblik over, hvordan matriklen på adressen ser ud, kan du tjekke den særlige service ‘BBR Kort’.

Det giver dig et hurtigt overblik over, hvor boligen ligger, og hvad der i øvrigt ligger tæt på adressen.

På ‘BBR Kort’ kan du få et visuelt overblik over, hvad der er på matriklen, og hvor de enkelte bygningsdele står på grunden.

Det er dog vigtigt at understrege, som BBR også selv gør, at der netop er tale om en service, der kan give et overblik over ejendommen.

BBRs kort er nemlig ikke blot et matrikelkort. Det er også et luftfoto af grunden, og da det i sagens natur ikke er muligt hver dag at opdatere disse fotos, kan der være nye bygninger eller omstruktureringer på adressen, som du ikke kan se på ‘BBR Kort’ endnu.

Det er derfor afgørende, at du ikke udelukkende kigger på kortet. I selve BBR-meddelelsen kan du læse alle de informationer og opdateringer, som ejeren har indgivet. Du ser ‘BBR Kort’ i BBR register.

Hvordan retter jeg mine BBR oplysninger?

Du kan ændre data i dine BBR oplysninger ved at gå ind i Ret BBR.

Her logger du på med dit NemID eller MitID og kan hurtigt og let foreslå ændringer til de oplysninger i din BBR-meddelelse, som du har brug for at opdatere.

Når du har foreslået ændringer til BBRs register, sender de dine forslag til din kommune, hvorefter den behandler dine ændringsforslag.

På ‘Ret BBR’ kan du:
– Foreslå ændringer til allerede registrerede BBR-oplysninger.
– Foreslå ændringer til placeringer af bygninger på din ejendom, der allerede i BBRs register.
– Registrere opførelsen af nye bygninger på grunden såsom udhuse, garager, carporte og andre småbygninger, der mangler i BBR.

Du kan ikke bruge ‘Ret BBR’ til at:
– Anmelde nybyggeri.
– Registrere ændringer på en bygning, hvor du har en byggesag i gang.
– Registrere at en bygning eller et teknisk anlæg er revet ned.

Kan man se naboens BBR?

Du kan se alle BBR-data på bbr.dk, mens mange af boligens BBR-data også er at finde på Boligsiden på den adresse din nabo har.

Hvad koster det at rette BBR?

Det er gratis at rette i BBR. Det er din pligt som boligejer, at dine BBR oplysninger er korrekte.
Hvis de ikke er opdaterede, kan du risikere at få en bøde.

Vigtigt, alle BBR oplysninger skal være opdaterede

Det er vigtigt, at alle informationer i din BBR-meddelelse er korrekte. Så hvis du har rettelser til dine BBR-oplysninger, har du pligt til selv at melde dem ind som beskrevet ovenfor.

Er data i din BBR-meddelelse ikke korrekte, kan det få konsekvenser for dig. For er dine BBR-oplysninger ikke opdaterede, kan du ikke bare risikere at få en bøde. Du risikerer også at være dårligere stillet, hvis der for eksempel udbryder brand i en bygning på din grund, der ikke er meldt ind til Bygnings- og Boligregisteret, for så er du muligvis ikke dækket af din forsikring.

Desuden er den offentlige ejendomsvurdering blandt andet bygget på din BBR-meddelelse. Denne vurdering ligger til grund for din ejendomsværdiskat, og har du bygget om eller bygget til, kan din vurdering og dermed også din ejendomsværdiskat være forkert.

Skal du sælge din bolig, er det BBRs informationer om boligens areal, der kommer til at stå i boligpræsentationen, når den kommer på Boligsiden.

Er boligens areal for lavt i BBR-meddelelsen, bliver det også for lavt, når det kommer til salg. Det vil betyde, at kvadratmeterprisen for boligen bliver højere, end den reelt er.

Netop størrelsen på boligen, også kaldet samlet boligareal, er et af de vigtigste parametre for de fleste købere, og derfor er det afgørende for dig, at arealet ikke er for lavt i BBRs register.

Har du en formodning om, at arealet er for lavt, bør du få lavet en ny opmåling. Se arealvejledning.

Det nytter ikke blot at lave et estimat, runde op og indberette et for højt areal. Det kan godt være, at et højt areal vil få din bolig solgt, men hvis køber efterfølgende finder ud af, at boligarealet er angivet for højt, er det dit ansvar. Og du kan blive tvunget til at betale en del af købssummen tilbage.

Hvis kommunen har godkendt dele af kælderen til beboelse, skal de godkendte arealer registreres
som areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder. Dette areal medregnes i boligarealet.

BBR oplysninger, du kan finde på Boligsiden

Når du søger bolig på Boligsiden, kan du finde nogle af de informationer fra BBR, der er mest relevante for dit boligkøb. Det drejer sig om:

 • Bolig og grundens arealer
 • Antal bygninger inklusive annekser, garager og lignende
 • Antal værelser
 • Antal køkkener
 • Antal plan
 • Byggeår
 • Om-/tilbygningsår
 • Ydervægsmateriale
 • Varmekilde
 • Bygningens anvendelse
 • Tidligere salgspriser på villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger og landejendomme.

Du finder BBR-oplysningerne på boligens præsentationsside.

Oplysninger, du ikke kan finde i BBR og derfor heller ikke på Boligsiden

Mens du kan finde tidligere salgspriser på mange boligtyper på Boligsiden, er der nogle andre, hvor det ikke er muligt at vise salgspriser. Ganske enkelt, fordi Boligsiden henter tidligere salgspriser fra BBR, og fordi salgspriser på disse boligtyper ikke bliver tinglyst og anmeldt til BBR. Det drejer sig om:

 • Andelsboliger: Da du ved køb af andelsbolig, køber et andelsbevis og dermed brugsretten til boligen, bliver salgsprisen ikke tinglyst og fremgår derfor heller ikke af BBR.
 • Helårsgrund og fritidsgrund: Salgsprisen på grunde bliver ikke tinglyst og fremgår derfor ikke af BBR.
 • Villalejlighed: Der er kun en BBR-meddelelse for hver villa, og når en villa bliver delt op i to villalejligheder, vil priserne på begge villalejligheder fremgå af samme ejendomsnummer. Det kan derfor være svært at afdække, hvilken lejlighed en salgspris knyttes til. Du kan derfor se salgsprisen på BBR og ois.dk, men Boligsiden viser ikke salgsprisen for de enkelte villalejligheder.