Disse dokumenter har din ejendomsmægler brug for ved et boligsalg

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 5. oktober 2023

Når en ejendomsmægler skal sælge din bolig, har vedkommende brug for en række dokumenter. Se hvilke her.

For at kunne værdisætte ejendommen inden et salg skal ejendomsmægleren besigtige den. Det sker på et tidspunkt, som du aftaler med ejendomsmægleren. I forbindelse med besigtigelsen vil en ejendomsmægler normalt gennemgå hele ejendommen og herefter tale med dig om den. I den forbindelse er det vigtigt, at du er ærlig over for ejendomsmægleren og fortæller, hvilke fejl og mangler du kender til.

Du har en loyal oplysningspligt over for køber og kan blive erstatningsansvarlig, hvis du ikke opfylder den.

Ejendomsmægleren vil normalt bede om at låne en del af dokumenterne på ejendommen. Det er nødvendigt, for at ejendomsmægleren kan vurdere den grundigt og præcist, så den kan blive udbudt til den rigtige pris.

Såfremt du ikke er i besiddelse af enkelte af dokumenterne, vil ejendomsmægleren efterfølgende – når ejendommen skal til salg – fremskaffe dem for din regning.

Ejendomsmægleren har brug for følgende dokumenter:

 • servitutter og deklarationer
 • kopier af private pantebreve
 • kvitteringer vedrørende private pantebreve
 • kopier af pantebreve vedrørende realkreditlån
 • kvitteringer vedrørende realkreditlån og årsopgørelse
 • ejendomsskattebillet og kvittering
 • eventuel opgørelse over renovation, kloakafgifter m.v., hvis disse opkræves separat
 • matrikelkort
 • eventuelt tidligere udarbejdet tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke
 • grundejerforeningens vedtægter og kvittering for betalt kontingent
 • referat fra seneste generalforsamling i grundejerforening
 • forsikringspolice og kvittering for betalt præmie
 • BBR-ejermeddelelse
 • Bygningstegninger
 • bygningsattester/ibrugtagningstilladelser
 • vurderingsmeddelelse fra SKAT
 • eventuel lejekontrakt

Ved en ejerlejlighed har ejendomsmægleren også brug for:

 • Ejerlejlighedskort
 • kvittering for betalte fællesudgifter
 • vedtægter for ejerforeningen
 • referat fra seneste generalforsamling i ejerforeningen
 • sidste årsregnskab for ejerforeningen
 • budget for ejerforeningen
 • eventuelt opførelsesregnskab (hvis det er en nyopført bygning)
 • kopi af eventuel sikkerhedsstillelse til ejerforeningen
 • eventuel husorden.

Der gælder særlig regler for andelsboliger. Ud over flere af de ovenstående dokumenter, vil ejendomsmægleren skulle bruge:

 • vedtægter og eventuel husorden for foreningen
 • seneste regnskab og budget for foreningen
 • seneste generalforsamlingsreferater
 • eventuel udarbejdet vurderingsrapport eller lignende.