Tiden med negative danske boligrenter er ikke ovre endnu

I denne uge er Indblik skrevet af makroøkonom i Sydbank Peter Bojsen Jakobsen

Længe så det ud til, at epoken med negative danske boligrenter var ovre. Frem mod starten af september havde alle de korte boligrenter bevæget sig op i positivt territorium. En bevægelse som i høj grad skyldes, at de fleste investorer regnede med, at Nationalbanken ville begynde at hæve renten i løbet af efteråret.

De seneste bevægelser på rentemarkedet har dog skabt stor tvivl om, hvorvidt tiden med negative danske boligrenter virkelig er ovre for nu. Helt aktuelt er renten på de 1-årige rentetilpasningslån igen negativ, mens markedets forventninger til renten på F-kortlånet med rentefastsættelsen til december er lige på nippet til igen at blive negativ.

Baggrunden for det seneste fald i boligrenterne med kort løbetid skal delvis findes uden for landets grænser. Renteudviklingen i Danmark styres i høj grad – grundet fastkurspolitikken – af renten fra Den Europæiske Centralbank(ECB). ECB har i løbet af de seneste måneder givet klare indikationer på, at de vil sænke renten yderligere grundet uroen omkring situationen i Kina og den fortsat lave inflation. Disse indikationer har slået direkte igennem på de korte danske renter, og hvor der tidligere var en klar forventning om, at Nationalbanken ville hæve renten i løbet af efteråret, er markedet nu indstillet på, at Nationalbanken holder renten i ro året ud.

Det er ikke kun de korte boligrenter, som er faldet på det seneste. Renten på et 30-årig fastforrentet lån er også faldet tilbage efter den pludselige rentestigning i foråret. 3,5-procentslånet er afgået ved døden, og aktuelt er 3-procentslånet med afdrag på nippet til at komme over kurs 100. Det kan derfor ikke helt udelukkes, at 2,5-procentslånet i løbet af de kommende måneder bliver det mest fordelagtige lån for boligkøberne. Særligt ikke set i lyset af, at ECB ud over en lavere rente også har indikeret, at de er parate til at skrue op for deres opkøb af obligationer. Noget som kan presse de lange boligrenter længere ned.

Faldet i boligrenterne har naturligvis afgørende betydning for udviklingen på boligmarkedet. Boligmarkedet er i fremgang. Priserne stiger, og flere og flere udbudte boliger bliver solgt landet over. Det seneste fald i boligrenterne kan være med til at stimulere fremgangen yderligere. Udover de lave renter har boligmarkedet også medvind fra det økonomiske opsving, som trods uro omkring kinesisk økonomi virker til at holde skindet på næsen i både Danmark og Europa. Vi forventer, at huspriserne vil stige med 6,5 procent i år.

Det er svært at spå – særligt om renteudviklingen – men udsigten til at ECB vil gøre endnu mere for at hjælpe økonomien og inflationen på vej op i gear gør, at vi forventer, at renterne forbliver lave et godt stykke ud i fremtiden. Foråret bød ellers på mange forudsigelser om, at renten havde set bunden, og epoken med negative boligrenter var ovre. Forudsigelser som den seneste udvikling har gjort til skamme, og når vi rammer 2016 er det bestemt muligt, at flere danske boligejere fortsat har en negativ rente på deres boliglån.

Med udsigten til fortsat lave renter og et økonomisk opsving, som holder kursen trods uro i Kina, forventer vi en fortsat fremgang på boligmarkedet. Vi forventer, at huspriserne vil stige med 7,0 procent i 2016, og aktuelt er det svært at se, hvorfor fremgangen ikke også vil fortsætte ind i 2017.

Find mere om