Er sammenhængskraften på vej tilbage?

I denne uge er indblik skrevet af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikterne er mange steder på vej fremad, og der er flere begyndende tegn på, at urbaniseringen er ved at vende. Det er meget positivt, men det var også på høje tid. I alt for mange år har vi nemlig set en meget ukritisk centralisering, som var godt i gang med at dele Danmark over i to: En del med udvikling og en del med afvikling.

Optimismen spirer i landdistrikterne – og det med rigtig god grund. Flere folk er flyttet fra land til by, antallet af bolighandler er stigende, og realkreditudlånet viser spirende tegn på, at flere dele af landet er inde i en god udvikling. Det fik vi for alvor bekræftet, da erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for godt to måneder siden fremlagde den årlige regional- og landdistriktspolitiske redegørelse.

Den viser, at befolkningen er vokset i flere af de landkommuner, som tidligere har haft befolkningstilbagegang. En del af kommunerne har igennem flere år haft en negativ befolkningsudvikling. Konkret er der tale om 16 kommuner, der havde tilbagegang i befolkningstallet i 2014, men som i 2015 oplevede en befolkningsfremgang. Disse kommuner er bredt fordelt i Nord-, Vest- og Sydjylland, på Djursland og Fyn, samt på Falster.

Dette understreger med al tydelighed, at urbaniseringen ikke er nogen naturlov, men noget vi kan bremse, hvis politikerne er klar til at tage teten og skabe gode vilkår for at bo og leve i hele landet. Og det er netop, hvad politikere på tværs af partierne har gjort. Regeringen har besluttet at udflytte ca. 4000 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen; der er vedtaget en vækstaftale med mange punkter, der gavner landdistrikterne; og der er indgået en bred aftale om kloge lempelser i planloven.

At skabe gode rammevilkår og muligheder for vækst og udvikling i erhverv, beskæftigelse og bosætning gavner hele landet og ikke kun de enkelte landdistrikter, de enkelte land- og yderkommuner. Fødevareklyngen, produktionsvirksomhederne og turismeerhvervet, som i den grad er til stede i landdistrikterne, tjener nemlig penge til Danmark. Penge, som er afgørende for finansieringen af vores velfærdssamfund.

Vi har altid troet på, at det var muligt at bremse urbaniseringen. Derfor håber vi, at den positive tendens vil tage til i styrke, i takt med at de forskellige initiativer bliver implementeret.

Den positive udvikling i landdistrikterne bliver styrket af, at antallet af bolighandler ligger højt i årets første kvartal, hvor især yderområderne er med til at hæve gennemsnittet. Det viste en opgørelse fra Boligsiden.dk.

Og ser man nærmere på Danmarkskortet, er antallet af handler da også faldet i og omkring de store byer, mens der har været stigninger i Sønderjylland, store dele af Fyn og Nordjylland og ikke mindst Syd- og Vestsjælland.

MEN der er fortsat udfordringer. Vi ser fortsat, at udviklingen i visse landdistrikter og yderområder i land- og yderkommuner er under pres med befolkningstilbagegang, tab af arbejdspladser og manglende finansiering af boliger og erhvervsejendomme. Det truer udviklingen uden for de største byer. Det er afgørende, at der sikres bedre rammevilkår med muligheder for vækst og udvikling i hele landet, hvis den positive tendens skal fortsætte, og flere områder skal opleve en positiv udvikling.

Vi har brug for, at man ser nærmere på nogle af de basale rammevilkår såsom infrastruktur, bredbånd, uddannelse og sundhed. Der er nemlig stadig skævheder i samfundet, og dem skal vi have rettet op, hvis sammenhængskraften skal tilbage.