Boligejerne vælger i høj grad at afdrage efter udløb af 10-års afdragsfrihed

I denne uge er indblik skrevet af cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark

Udbredelsen af afdragsfrie realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse har været på retræte siden 2012/13, hvor andelen af afdragsfrie lån toppede på mere end 56 %. I marts 2016 lå andelen på 51,1 % – den laveste andel registreret siden august 2009. Det er i henhold til Nationalbankens tal for det samlede realkreditudlån herhjemme.

Der er to primære forklaringer på den faldende udbredelse af afdragsfrie lån over de senere år. For det første har realkreditinstitutterne hævet bidragssatserne på afdragsfrie lån, og det mindsker helt automatisk nogle låntageres appetit på at hjemtage et afdragsfrit realkreditlån. For det andet betyder udløb af 10-års afdragsfrihed, at en del låntagere påbegynder afdragsbetalinger på deres realkreditlån. Netop udløb af 10-års afdragsfrihed og kundernes efterfølgende lånevalg har vi set nærmere på med udgangspunkt i vores erfaringer for hele 2015.

Tallene understreger i høj grad, at mange danskere påbegynder afdragsbetalinger efter udløb af 10-års afdragsfrihed. Ser vi således på Realkredit Danmarks egne tal, påbegynder i omegnen af 2 ud af 3 låntagere afdrag efter udløb af 10-års afdragsfrihed. Andelen er omtrent den samme, hvis man ser på selve realkreditudlånet i kroner og øre. Det er dog ikke alle disse låntagere, der helt automatisk ender med at skulle afdrage deres gæld over de resterende 20 år af lånets løbetid – en del af disse låntagere kan i stedet have valgt FlexLån® med restgæld ved udløb, hvor restgælden efter lånets 30 år netop svarer til de sparede afdrag over de første 10 år. Muligheden for “restgæld ved udløb” er noget, der kun er muligt på FlexLån®, og skal være tilvalgt ved lånets etablering.

Omtrent 10 % af låntagerne har valgt at omlægge deres lån til et nyt 30-årigt lån for at mindske det samlede spring op i ydelsen, da afdragsbetalingerne dermed deles ud over 30 år i stedet for 20 år. Samlet set var det altså cirka 3 ud af 4 låntagere, der i 2015 valgte at påbegynde afdragsbetalinger på realkreditlånet efter udløb af 10-års afdragsfrihed. Det må siges at være en ganske stor andel af låntagerne, og nok også en større andel, end vi umiddelbart havde forventet. Ser vi således på belåningsgraderne for de låntagere, hvor afdragsfriheden er udløbet, havde omtrent 55 % af udlånet en belåningsgrad under de maksimale 80 %. Disse låntagere kunne med andre ord have haft gode muligheder for ti nye afdragsfrie år, hvis det havde været deres ønske. Tallene indikerer med andre ord, at mange låntagere aktivt har taget stilling til afdragsfriheden og har fravalgt denne. Kun 15 % af låntagerne har valgt at tage ti nye afdragsfrie år på realkreditlånet.

Sammenligner vi erfaringerne i 2015 med 2014, er det nærmest præcis det samme mønster, vi ser. Også i 2014 var det omkring 75 % af låntagerne, der påbegyndte afdragsbetalinger efter udløb af 10-års afdragsfrihed, mens i omegnen af 15 % valgte ti nye afdragsfrie år. Endeligt er det små 10 %, som har indfriet deres realkreditlån og ikke har optaget noget nyt hos Realkredit Danmark. Det kan være i forbindelse med planlagt salg af boligen eller finansiering andetsteds end i Realkredit Danmark.

Udløb af 10-års afdragsfrihed er indtil videre forløbet langt bedre end frygtet

De første par års erfaringer med udløb af 10-års afdragsfrihed har dermed overordnet set været positive, og de afdramatiserer i høj grad de mange bekymringer, der ofte blev fremført i debatten tilbage i 2013 før udløb af de første lån med 10-års afdragsfrihed. Der er næppe tvivl om, at bedringen på arbejdsmarkedet og de meget lave renter har været med til at mindske problematikken omkring udløb af afdragsfrihed. Med udsigt til fortsat lave renter i år og fremgang i beskæftigelsen er der heller ikke meget, der tyder på, at udløb af afdragsfrihed i 2016 bliver et problem for hverken det private forbrug, boligmarkedet eller dansk økonomi – heller ikke selv om, at der er flere låntagere, der oplever udløb af afdragsfrihed i år i forhold til 2015 og at en lidt større andel af dem, har en belåningsgrad over 80 %.

At udløb af afdragsfrihed ikke synes at blive et større overordnet makroøkonomisk tema i 2016 betyder dog ikke, at der ikke er låntagere, der kan blive hårdt ramt ved udløb af deres afdragsfrie periode. Her tænkes især på låntagere med høje belåningsgrader, og som samtidig er blevet ramt af indtægtsnedgang i forbindelse med uheldige omstændigheder som sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed. I første omgang bør disse låntagere skynde sig at få en snak med deres rådgiver, og sikre sig et overblik over deres økonomiske situation og muligheder. Og det gælder ikke bare for de låntagere, der har udløb af afdragsfrihed i 2016, men også for de låntagere, der har udløb af afdragsfrihed over de kommende år. Jo hurtigere man reagerer, desto flere muligheder vil man alt andet lige have for at sikre sig at komme bedst muligt igennem de økonomiske udfordringer, som udløb af 10-års afdragsfrihed kan indebære.

Tabel: Udløb af afdragsfrihed – hvad gør låntagerne?

Kilde: Realkredit Danmark

Find mere om