Når overklassen flytter ind, stiger boligpriserne

Foto: Boligsiden

En analyse fra www.boligsiden.dk viser, at boligpriserne er steget mest de steder, hvor overklassen er blevet en større del af den samlede befolkning.

Man kunne kalde områderne med stor koncentration af danskere, der tilhører overklassen, for ’eliteghettoer’. Men når man ser på udviklingen i boligpriserne de steder, hvor overklassen er blevet en større del af det samlede indbyggertal, er det ikke ordet ’ghetto’, der først vælder ud af munden.

Ifølge en analyse fra www.boligsiden.dk stiger boligpriserne nemlig relativt set, når overklassen flytter ind.

”Vi har set på overklassens vandring mellem kommunerne fra 1995 og 14 år frem og sammenholdt denne med udviklingen i boligpriserne. Vores analyse viser ganske tydeligt, at boligpriserne i store træk er steget mest i de kommuner, hvortil overklassen er flyttet”, fastslår kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk Birgit Daetz.

Priser steget med 259 pct. i København

”I Københavns Kommune er overklassens andel af den samlede befolkning steget med 75 pct. i de 14 år, som analysen omfatter. I samme periode er boligpriserne steget eksplosivt, nemlig med 259 pct. Det er det mest markante eksempel i statistikken”, siger Birgit Daetz.

Boligsiden.dk har lavet analysen på baggrund af en definition af overklassen, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet.

Den viser også, at udviklingen er markant i velhaver-kommunerne Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. Disse steder er overklassens andel steget med omkring 40 pct. fra 1995 til 2009, mens de gennemsnitlige boligpriser er vokset med helt op til 250 pct.

Høje-Taastrup højdespringer

Men tallene fra www.boligsiden.dk afslører også, at i en kommune som Høje-Taastrup er boligpriserne steget med knap 260 pct. – højdespringeren i Boligsidens analyse – uagtet, at overklassen i dag udgør 7 pct. mindre af befolkningen i kommunen.

Når overklassen flytter ud, stiger priserne også – men ikke så meget

”I den anden ende af statistikken er overklassens andel faldet med 22 pct. i en kommune som Morsø. Samtidig er boligpriserne kun steget med 67 pct. Plukker man Billund ud, er boligpriserne her steget med 85 pct., mens overklassen nu er knap 18pct. mindre end i midten af 90erne.

”Meget tyder altså på, at det er vores økonomiske formåen, der påvirker boligpriserne; når boligkøberne har flere penge mellem hænderne, er de også villige til at betale mere for huset og lejligheden”, slutter Birgit Daetz.

Overklassen er defineret som ’topledere, selvstændige og uddannede lønmodtagere med en indkomst på mere end 1,2 mio. kr. For eksempel fabrikant, finansanalytiker, bank- ogkommunaldirektør’

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet)

Find mere om