Metroen fyrer op under boligpriserne

Foto: Boligsiden.

Når metroen først er bygget, stiger boligpriserne ofte i nærheden af stationerne. Mens byggeriet står på, er der dog ikke altid noget at hente for de støjplagede naboer, viser ny undersøgelse fra Boligsiden.dk.

Naboerne til metrobyggeriet i København er nok trætte af larmen nu, men for mange venter der en belønning forude. Mange af de boligejere, der kommer til at bo under 300 meter fra en kommende metrostation, kan nemlig se frem til en værdistigning på deres ejerlejlighed. En undersøgelse af prisudviklingen de seneste 12 år viser, at priserne på de ejerlejligheder, der i dag ligger i nærheden af stationerne på metrolinjerne M1 og M2, i dag ligger seks procentpoint højere end niveauet i området.

Der er dog områder, hvor priserne er steget langt mere, efter at der er blevet etableret en metrostation. Det gælder fx lejlighederne, der ligger nær metrostationen Øresund på Amager. Her ligger salgspriserne i dag 40 procent over niveauet for bydelen.

”Ved Øresund station er det meget tydeligt, at metroen har haft stor betydning. Ved andre metrostationer følger prisudviklingen på lejligheder, der ligger i umiddelbar nærhed af stationen, bydelen generelt. Ofte er der mange andre forhold, der påvirker prisen. Fx har det ikke haft den store betydning for prisudviklingen, at der er kommet en metrostation ved Nørreport station, som i forvejen var et trafikknudepunkt”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Metroen har været en bonus for større områder

Der, hvor det er tydeligst, at priserne er steget i forbindelse med Metrobyggeriet, er de stationer, hvor bussen tidligere har været eneste andet bud på offentlig transport, og hvor der ikke har været andre forhold, der har kunnet påvirke priserne. Samtidig er der områder, hvor metrostationerne ligger så tæt, så hele området har fået et løft og ikke kun lejlighederne i umiddelbar nærhed af stationen.

Ved metrostationen Forum har den nye station fx ikke betydet noget for priserne i umiddelbar nærhed af stationen, men hele området har fået et gevaldigt prisløft. Med 1,5 kilometer til Frederiksberg metrostation kan det skyldes, at prisniveauet i hele området er steget som resultat af metroen.

”Priserne er steget generelt i hele byen og ikke bar nær metrostationerne, men netop på Frederiksberg, kan det tænkes, at bydelen som helhed har fået glæde af den nye metrolinje, og at det har medvirket til de kraftigt stigende priser. Det er dog svært med sikkerhed at sige, hvor meget af prisstigningen, der skyldes metroen”, siger Birgit Daetz.

Boligpriserne falder ikke under byggeriet

Boligsidens undersøgelse afdækker prisudviklingen på ejerlejligheder før, under og efter metrobyggeriet. Undersøgelsen sammenholder priserne på ejerlejligheder nær metrostationerne med de gennemsnitlige salgspriser i området. I gennemsnit er salgspriserne steget for de lejligheder, der i dag ligger i umiddelbar nærhed af en metrostation, sammenliget med området som helhed. Til gengæld stiger priserne ikke generelt, når beslutningen om placering af nye metrostationer er vedtaget, eller mens byggeriet står på.

”Man kunne have forestillet sig, at priserne ville stige, allerede når placeringen af de nye metrostationer blev vedtaget. Køberne ved allerede på det tidspunkt, at beliggenheden bliver ekstra attraktiv. Men man skal holde for øje, at priserne rent faktisk ikke falder under byggeriet til trods for store støjgener og begrænset udsigt i forbindelse med store byggepladsafskærmninger. Det peger alligevel i retning af, at køberne ved, at de får en fordel ud af de trængsler, de skal igennem. De kræver derfor ikke ekstra afslag, men de er generelt heller ikke villige til at betale ekstra”, siger Birgit Daetz.

Find mere om