Metro-stationer presser boligpriserne op i København

Foto: Boligsiden

Nem adgang til offentlig transport har stor effekt på boligpriserne i hovedstaden. En analyse af prisudviklingen siden åbningen af de første Metro-stationer i 2001 viser, at priserne på ejerlejligheder er steget med helt op til 78 pct. – alt afhængig af hvor langt man bor fra en station. Tallene er udarbejdet af www.boligsiden.dk.

I en by som København, hvor bilerne er halve og hele timer om at køre 500 meter i myldretiden, betyder cykel, bus og tog meget for indbyggerne. Når bilen ikke kan, må man ty til andre metoder. Og nu viser en ny analyse fra  boligsiden.dk, at offentlig transport påvirker boligpriserne i hovedstaden – måske mere end de fleste af os gik og troede.

Siden de første Metro-stationer åbnede i 2001, er priserne på ejerlejligheder i hovedstaden nemlig steget markant. Boligsiden.dk har opgjort prisudviklingen i forhold til, hvor langt der var til en station, fx en S-togs station, før 2001 og sammenlignet med afstandene efter 2001.

500 meter tættere på betyder et plus på 78 pct.

”Salgspriserne er steget med helt op til 78 pct. visse steder. Hvis der for eksempel var 1.500-2.000 meter til den nærmeste station for 11 år siden, og boligen efter første etape af Metro-byggeriet i dag er rykket 500 meter nærmere en station, så er prisstigningen på de nævnte 74 pct.”, fastslår Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for www.boligsiden.dk.

Hvis en lejlighed før 2001 lå 1.500-2.000 meter fra den nærmeste station, men efter Metroens åbning i dag ligger maksimum 500 meter fra stationen, er den gennemsnitlige prisstigning på 60 pct.

Det er altså ikke nødvendigvis de ejerlejligheder, der i dag ligger tættest på en station, som har gennemgået den største prisstigning. Men ser man på de ejerlejligheder som efter Metro-byggeriets første etape fortsat ligger mere end 1.500 meter fra en station, fremgår det tydeligt, at disse slet ikke er steget i samme grad.

Bor man stadig mellem 1.500 og 2.000 meter fra nærmeste station, er priserne stegt mindst siden 2001, nemlig 29 pct.

God investering at købe nær Metro-byggeri

”Er man rykket tættere på en station siden 2001, er der imidlertid ingen tvivl om, at ens lejlighed gennemsnitligt er steget mere end dét i værdi”, siger Birgit Daetz, der er overrasket over de meget store stigninger:

”Det kommer ikke bag på mig, at priserne stiger mere, når man får en station inden for gåafstand. Men det er overraskende, at der er tale om så store prisstigninger. Det fortæller, at det kan være en rigtig god investering at købe lejlighed tæt på byggeriet af de kommende 17 Metro-stationer – på den lange bane er det i hvert fald ikke noget, der er negativt for ens boliginvestering, hvis man skal sige det på jysk”, slutter Birgit Daetz.

Prisudviklingen som indeks (2001 = indeks 100,000) for de boliger, som i 2001 lå 1,5-2 km fra en station. Den nederste linje viser prisudviklingen, hvis der fortsat er 1,5-2 km til stationen. Hvis der derimod er åbnet en station tættere på, er m2-prisen steget.

Find mere om