Faldende boligpriser stavnsbinder skilsmissepar

Foto: Boligsiden

Andelen af skilsmisser stiger traditionelt efter sommerferien. Men selvom skilsmissepapirerne er underskrevet, bliver fortsat flere stavnsbundet til deres eks. Store prisfald på boliger og lange salgstider gør det nemlig svært for mange par at komme videre efter en skilsmisse. Danske FAMILIEadvokater giver her flere gode råd til, hvordan man sikrer sig bedst muligt under skilsmisse og salg af bolig.

Sommerferie er desværre ikke den rene lykke for alle ægtepar. Faktisk oplever Danske FAMILIEadvokater ofte en stigende andel af skilsmisser efter større ferier som sommerferien. Og mange par, der går fra hinanden i dag, ender med at sidde i en meget svær situation. Boligen har tabt stor værdi, og samtidig kan det være svært at sælge boligen. En ny analyse foretaget af Boligsiden.dk viser, at godt 60 pct. af alle boliger solgt i år og købt i for eksempel 2006, som er det hyppigste købsår for boliger solgt i år, i gennemsnit er faldet 25 pct. i værdi.

”Rigtig mange boliger er faldet markant i værdi, siden boligmarkedet var på sit højeste i 2006, og det har betydning for mange boligsælgere, der af forskellige årsager er nødt til at sælge deres bolig nu. Godt hver sjette sælger deres bolig pga. skilsmisse, viser en ny undersøgelse, vi har foretaget blandt vores brugere. Og specielt for dem har det stor betydning, at mange boliger i dag står længere tid til salg og sælges med store tab. Har man f.eks. købt hus i 2006 og været nødt til at sælge i år, vil det gennemsnitlige tab ligge på over 400.000 kr.,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Mange par stavnbindes, når den ene part bliver boende

En del par, der ligger i skilsmisse, vælger at lade den ene part blive boende i boligen, mens salget står på i håb om, at boligens værdi vil stige igen. Men ofte trækker salget ud, og det kan få store konsekvenser for især den part, som er flyttet væk fra boligen. Derfor anbefaler Danske FAMILIEadvokater, at man hurtigst muligt får udarbejdet en samlivsophævelsesaftale, som skal være med til at sikre, at den økonomiske balance bliver rimelig under salget af boligen i forbindelse med skilsmisse:

”Som det første skal man skabe sig et overblik over, hvad der bliver trukket på budgetkontoen. Forsøg at få skilt de helt personlige udgifter som I hver især har og få lavet hver jeres budgetkonto. Den fælles budgetkonto bør herefter kun bruges til ejendommens faste udgifter. Derefter må den part, der bliver boende, påtage sig at betale alle løbende forbrugsudgifter af sin egen personlige budgetkonto. Derudover bør der laves en aftale om betaling af en rimelig husleje til ”ejendommens budgetkonto”. Ejendomsudgifter, der ikke kan dækkes af den rimelige husleje, må deles lige mellem parterne og indbetales løbende til ”ejendommens budgetkonto”, siger Helle Larsen, formand for Danske FAMILIEadvokater og fortsætter:

”Det sker desværre ofte, at den part, der er fraflyttet ejendommen, ikke har fået lavet en rimelig aftale og derfor kommer til at betale en uforholdsvis stor andel til den fælles bolig. De har ofte indgået aftalen uden advokatbistand og sidder i en situation, hvor de har svært ved at blive ved med at betale”.

I de tilfælde hvor par vælger at sælge deres bolig og faktisk får den solgt, men med et større eller mindre tab, går de selvfølgelig videre i livet med en gæld, der skal betales af på. Hvad værre er: Det skilte par kan ende med at være stavnsbundet til hinanden, fordi de hæfter solidarisk for gælden i banken eller realkreditinstituttet.

”Vores erfaring er, at pengeinstitutterne ønsker at fastholde den solidariske hæftelse i stedet for at splitte gælden op i to portioner, således at parret også økonomisk bliver skilt fra hinanden”, slutter Helle Larsen.

Gode råd til skilsmissepar i forbindelse med salg af bolig

 • Start med at dele udgifterne på budgetkontoen op og skab overblik over alle faste udgifter til i boligen
 • Få overblik over boligens værdi sammen med en ejendomsmægler, realkreditinstituttet eller banken
 • Kontakt en ejendomsmægler med henblik på salg af boligen og orienter om eventuel smertegrænse for tab ved salg
 • Kontakt en advokat med henblik på at få udarbejdet en samlivsophævelsesaftale – Én advokat kan ikke rådgive jer begge
 • Sørg for at den økonomiske balance er rimelig i samlivsophævelsesaftalen så den, der flytter, f.eks. ikke skal betale mere end rimeligt
 • Pas på, hvad du skriver under, på herunder hjemmelavede dokumenter

Kilde Danske Familieadvokater

Hvad er en samlivsophævelsesaftale?

En samlivsophævelsesaftale er ofte en del af en bodelingsaftale, som regulerer situationen indtil f. eks. en fast ejendom er solgt. Ofte laves aftalen som en forløber til en endelig bodelingsaftale.

Fakta:

 • Knap 60 pct. af boligsælgerne i år, som har købt i 2006, har tabt på salget. 2006 er indtil videre det hyppigste købsår for boligsælgerne, som har solgt i år.
 • Boligsælgere, der led et tab på boligsalget, fik i gennemsnit 25 pct. mindre end det, de oprindelig købte huset for.
 • I Region Hovedstaden blev husene i 2013 handlet for knap 3,2 mio. kr. Knap 70 pct. tabte penge på handlen – og de tabte i snit 35,5 pct.

Fakta vedr. brugerundersøgelse på www.boligsiden.dk

I alt 1.119 brugere af www.boligsiden.dk deltog i uge 33 og 34 i undersøgelsen. På spørgsmålet ’hvad var årsagen til, at du solgte din sidste bolig?’ svarede de følgende:

 1. De ville gerne have en større bolig (29 pct.)
 2. De ville gerne flytte et andet sted hen (23 pct.)
 3. Pga. skilsmisse/ophør af forhold (15 pct.)
 4. De ønskede at købe ny bolig med deres partner (10 pct.)
 5. De vil gerne have en mindre bolig (7 pct.)
 6. De har fået job i et andet område (6 pct.)
 7. Pga. ændrede økonomiske forhold (4 pct.)
 8. Andet (8 pct.)
Find mere om