Boligpriserne stiger nu i hver tredje kommune

Foto: Boligsiden

Nye tal fra Boligsiden.dk viser, at huspriserne nu stiger endnu bredere rundt om i landet. Tre landsdele er imidlertid fortsat ikke på Danmarkskortet over prisstigninger.

Boligmarkedet kommer måned for måned op i et højere gear. Boligsidens seneste rapport over udviklingen på markedet viser således, at huspriserne nu stiger i 35 af landets 98 kommuner. Det er 14 flere end i december måned.

Ser man alene på København By, der her defineres som kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby, stiger udbudspriserne på villaer og rækkehuse samtlige steder. For to måneder siden var der kun prisstigninger i Dragør.

Samlet set er prisstigningen i København By på 4,9 pct. inden for det seneste år. Til sammenligning er huspriserne på landsplan faldet med 7,3 pct.

Derfor stiger priserne

”Prisstigningen hænger blandt andet sammen med, at i der dag er 43 pct. huse færre til salg i forhold til samme tid sidste år. Samtidig er interessen for at købe hus steget markant i kølvandet på, at chokket over finanskrisen er klinget af. Dermed stiger salget og priserne, og de to forhold kan yderligere aflæses i liggetiderne, der er faldet med 28 pct. siden februar sidste år”, forklarer Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

Køberne er altså hurtigere til at slå til i København, og det billede går igen i omegnskommunerne. Her er priserne steget i otte af 13 kommuner. Samlet set ligger prisstigningerne på 5,0 pct. inden for det seneste år. For to måneder siden var stigningen under 1 pct. på 12 måneder. I Københavns Omegn er også udbuddet faldet, med godt en tredjedel, og liggetiderne med hele 43 pct.

Ude i landet breder prisstigningerne sig også, og i Nordsjælland og Nordjylland er der i begge landsdele stigninger i seks af de 11 kommuner, som regnes med hvert sted.

”I Nordjylland fører Aalborg og Hjørring an, idet udbudspriserne her er steget med op imod 7 pct. Den samlede prisstigning i landsdelen er dog på beskedne 0,3 pct. I Nordsjælland trækker Rudersdal læsset med en stigning på knap 19 pct. det sidste år. Samlet set er priserne øget med 2,4 pct.”, fastslår Birgit Daetz.

Her falder priserne

I Østjylland, Sydjylland og Østsjælland går det derimod lidt langsommere med at få fart i maskineriet. I disse tre landsdele er der kun prisstigninger i tilsammen ni kommuner – tre hvert sted. Samlet set er der også tale om prisfald på knap 1 pct. i Østsjælland, knap 4 pct. i Østjylland og 5,5 pct. i Sydjylland.

I det vestjyske er der en yderst svag stigning i én kommune – det er 0,3 pct. i Skive, og det tæller vel dårligt med?

”I de sidste tre landsdele, Fyn, Vest- og Sydsjælland samt Bornholm har vi stadig til gode at se prisstigninger på husene. De to førstnævnte steder vurderer vi dog, at der ikke er langt igen. At det er lige om hjørnet er nok at vove pelsen, men både udbuddet af huse samt priserne og liggetiderne falder pænt, og så skal køberne såmænd nok snart komme”, mener Birgit Daetz.

På Bornholm derimod er udbudspriserne faldet beskedent med 2,6 pct. i de sidste 12 måneder, men samtidig er udbuddet af huse steget med 2 pct. Derfor er det nok at tage munden for fuld og sige, at der også her snart er udsigt til prisstigninger. Det ligner fortsat mere et marked, der i større eller mindre grad er købers.

Men samlet set ser boligmarkedet bedre ud end i de seneste par år. For to måneder siden var der prisstigninger i hver fjerde kommune; i dag er andelen altså steget til hver tredje.

Find mere om