Boliganalyse: Den rådne banan er slet ikke så rådden

Hus. Foto: Boligsiden

Foto: Boligsiden

Vi har i mange år talt om den rådne banan, men er det virkelig så råddent i yderkanten af det vestlige og sydlige Danmark? Boligsiden.dk har set nærmere på, hvordan prisudviklingen og salgstallene på boligmarkedet har udviklet sig side om side med gennemsnitsdanmark.

De har måtte lægge øre til meget, dem der bor på kanten af Danmark. Medierne skriver lystigt om affolkning og landsbydød, og betegnelsen ’den rådne banan’ kommer ikke så sjældent i spil, når kikkerten glider ned langs den jyske vestkyst, henover det sydfynske øhav og Lolland-Falster.

Og der er også en god sjat sandhed i de billeder, der bliver tegnet, for skoler lukker rigtig nok, og det samme gælder de fabrikker, der ellers har holdt dampen oppe i flere områder af landet. Det gælder blandt andet lukningerne af Vestas i Varde og Nakskov og Danish Crown i Hjørring. Senest har de tomme huse i udkantsdanmark høstet opmærksomhed som symbol på den negative udvikling, men hvordan står det egentlig til i den rådne banan – er den reelt så rådden, som mange antager?

Boligsiden.dk har undersøgt, hvor mange huse der bliver solgt i kommunerne på den omdiskuterede kyststrækning, og hvordan udviklingen har været, siden finanskrisen ramte. Ser vi også på salgspriserne, er den samlede konklusion, at det slet ikke står så skidt til endda.

Guld i Guldborgsund

Da finanskrisen ramte i 2008-2009 var det ikke kun boligpriserne, der dalede, men salget ramte i flere kommuner et lavpunkt i de efterfølgende år. Og ser man på, hvornår antallet af handler for alvor dykkede langs den rådne banan, spænder perioden fra 2009 og helt frem til 2014, mens det for hele landet landede på et minimum i 2011. Det viser en opgørelse over hussalget siden 2009. I undersøgelsen bliver der taget udgangspunkt i årets første syv måneder, hvilket gør det muligt at sammenligne med tal fra i år.

Siden netop 2011, hvor hussalget ramte bunden med 16.110 handler, er der frem til i år sket en stigning på 71 procent. Det betyder, at der i årets første syv måneder af 2017 er blevet solgt 27.561 huse på landsplan.

”Med udgangspunkt i hvornår der i de respektive kommuner i undersøgelsen blev omsat færrest huse, er der frem til i år stigninger på mellem 25 og 113 procent. Størstedelen ligger under landsgennemsnittet, men ikke meget, og kommunerne Guldborgsund, Langeland og Ærø ligger derimod langt over,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, og fortsætter:

”Der er med andre ord tale om et billede, der muligvis er lidt broget, men langt fra så skidt, som mange vil gøre det til. At Guldborgsund, der dækker Falster og den østlige del af Lolland ligger 16,5 procentpoint over landsgennemsnittet, er et klart signal om, at boligmarkedet i den del af landet langt fra er dødt.”

Salgspriserne stiger

Tendensen er endnu mere positiv, hvis man i stedet for handelsaktiviteten skeler til salgsprisernes udvikling fra de ramte bunden og frem til nu. Seks ud af de 16 kommuner i undersøgelsen er på niveau eller over de omkring 18 procent, som priserne generelt er steget med, siden de dykkede i 2012.

”Jammerbugt Kommune i Nordjylland er fanebærer på prisudviklingen blandt de pågældende kommuner. Siden 2009 er salgspriserne på huse steget med knap 35 procent og befinder sig nu over niveauet inden finanskrisen. Det skal selvfølgelig nævnes, at en enkelt kvadratmeter her koster 5.000 kroner mindre end gennemsnitshuset, og det er klart, at det er nemmere at rykke ved den procentvise udvikling, når tallene er forholdsvis lave. Alligevel er der tale om en solid udvikling. Priserne er steget fem år i træk, og derfor begynder vi at kunne tale om en reel tendens,” siger Birgit Daetz.

På tide at droppe øgenavnet

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der blandt andet arbejder for at sikre gode vilkår for bosætningen i landdistrik­terne, glæder man sig over den positive udvikling, men der er stadig lang vej igen, mener formanden Steffen Damsgaard.

”Der er stadig store udfordringer på landet, fordi forholdet mellem arbejdspladser og bosætning spiller en så afgørende rolle. Men selvfølgelig er det værd at fejre, at der i flere kommuner sker en positiv udvikling, der nogle steder ligefrem overhaler landsgennemsnittet. Det er samtidig en god anledning til at aflive brugen af udtrykket ’den rådne banan’, som er ret nedladende, da borgere, der bor i disse områder, også bidrager til vores samfund, samt at nogle af de vigtige erhverv, vi lever af, ligger netop her. Det er på tide at sløjfe øgenavnet,” siger han.

De gode takter spottes dog ikke på alle parametre. Hussælgerne i yderkanten af landet har stadig et stykke igen, når det handler om salgstider. I perioden fra januar til og med juli måned i år tog det i gennemsnit 184 dage at sælge et hus i Danmark. Det tilsvarende tal for kommunerne langs vest- og sydkysten er 265 dage.

Den rådne banan
Begrebet ’Den rådne banan’ er i mange år blevet brugt om yderområderne langs den jyske vestkyst fra Nordjylland ned over Vestjylland og det sønderjyske til det sydfynske øhav og Lolland-Falster. Alle områder som har været udfordret i forhold til manglende udvikling blandt andet forårsaget af fraflytning, lukning af arbejdspladser og institutioner. I Boligsiden.dk’s undersøgelse er følgende 16 kommuner inkluderet: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Esbjerg, Tønder, Varde, Aabenraa, Sønderborg, Ærø, Langeland, Lolland, Guldborgsund.
Find mere om