Bobler det på boligmarkedet?

bondehus

Foto: Boligsiden.

Kraftige prisstigninger på lejlighederne i København har fået nogle til at tale om en boligboble. Boligsiden.dk har talt med Cheføkonom Troels Theill Eriksen, om der er en boble, og hvordan det i det hele taget bobler på boligmarkedet netop nu.

Efter krisen har vi fået respekt for prisstigninger på boligmarkedet. Hvis boligpriserne stiger meget, så begynder vi med rette at overveje, om historien gentager sig, og om vi igen står over for en boligboble.

Alene gennem det seneste år er lejlighedspriserne i Region Hovedstaden steget med 11 procent. Det er en betragtelig stigning sammenlignet med villaerne på landsplan, der blot er steget med 1,3 procent. Men prisstigninger i sig selv er ikke nok til at skabe en boble.

”I København er boligpriserne steget pænt siden starten af 2009, men vi ligger fortsat under pristoppen i 2006. I dag er indkomsterne højere, og renten er lavere. Markedet er mere transparent, og udviklingen i bobleårene har vi fortsat i erindring. Samtidig har de prisstigninger, vi har set de seneste år, været mere moderate, end dem vi så i 2005 og 2006, og ser vi på den seneste prisudvikling på ejerlejligheder i København, er der foreløbigt tegn på en udfladning. Sammenligner vi prisniveauet på de københavnske ejerlejligheder med priser i andre nordeuropæiske hovedstæder, ligger de i den lave ende af skalaen. Det er med andre ord svært at få øje på en boligboble i øjeblikket”, siger Troels Theill Eriksen, Cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Boliggryden simrer

Mens lejlighedspriserne spurter af sted, følger villapriserne efter i et noget mere adstadigt tempo. Faktisk har villapriserne ikke rykket sig mere end 250 kroner pr. kvadratmeter over de seneste 30 måneder, viser tal fra Boligsiden.dk. Det er ikke noget, der for alvor rører ved bundlinjen, når der skal handles hus.

”Det afspejler meget godt udviklingen i den samlede danske økonomi. Vi har gennemlevet en periode, der har været præget af forsigtighed og konsolidering, og såvel produktionen som beskæftigelsen har ligget nogenlunde fladt i samme periode”, siger Troels Theill Eriksen, der samtidig forklarer det hurtigere temposkift på lejlighedsområdet:

”En stor andel af ejerlejlighederne ligger i landets største byer, hvor boligmarkedet har klaret sig bedst. Folk er flyttet til byerne for at få uddannelse og arbejde, hvilket har været understøttende for boligpriserne”.

Vi kan altså tale om en boliggryde, der simrer på landsplan, mens den har kogt i København uden at koge over.

Dansk økonomi regulerer boligpriserne

Skal du sælge din bolig i år, vil du nok gerne vide, om priserne fortsætter med at stige det kommende år. Det kan man naturligvis ikke svare på med sikkerhed, men man kan se på den aktuelle stemning i markedet og på de økonomiske udsigter for at få et forsigtigt praj om, hvad 2014 kommer til at bringe:

”Omkring årsskiftet spurgte vi landets ejendomsmæglere om deres forventninger til prisudviklingen på enfamiliehuse det kommende år. 53% af mæglerne, der har deres daglige gang på markedet, forventede stigende priser, 38% forventede uændrede priser og 9% forventede lavere priser. Tilsvarende målinger blandt forbrugere peger også på stigende boligpriser i løbet af det kommende år. Afgørende for prisudviklingen bliver udviklingen i dansk økonomi. Hvis den gryende fremgang, vi har set på det seneste, fortsætter, og renterne holder sig lave, som der er udsigt til, har vi et godt udgangspunkt for, at priserne vil ligge højere om et år”, siger Troels Theill Eriksen.

Blæser vindene på arbejdsmarkedet i den rigtige retning, er der også mulighed for, at 2014 kan trække endnu flere bolighandler op af hatten, end vi så i 2013.

”De senere år er der blevet solgt færre boliger, end vi har været vant til historisk, og der er potentiale for fortsat fremgang. Det kommer i høj grad til at afhænge af udviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis der kommer flere i arbejde, giver det en øget købekraft og tro på fremtiden, hvilket er gavnligt for boligsalget”, slutter Troels Theill Eriksen.