Analyse: Er det københavnske boligmarked mættet?

Foto: Boligsiden

Priserne på københavnske ejerlejligheder er de seneste 3 år øget markant, men får det potentielle købere til at falde fra?

I København går der er mange historier om ”megadyre” ejerlejligheder, som bliver solgt til rige københavnere. Og priserne på københavnske ejerlejligheder er da også steget kraftigt siden 2012. De seneste 3 år har den årlige stigningstakt ligget på gennemsnitligt 10 %.

Nykredit har i samarbejde med Boligsiden.dk undersøgt, om der rent faktisk er sket et skifte i retning af dyrere lejligheder, og om prisniveauet i dag har nået et leje, hvor potentielle købere falder fra sammenlignet med tidligere tider.

”De kraftige prisstigninger har medført en øget bekymring for, at københavnerne bliver ”priset” ud af markedet – en betegnelse for en situation, hvor priserne på ejerlejligheder udbudt til salg, er blevet så høje, at købekraften blandt mulige købere ikke kan følge med. Det vil så få efterspørgslen og priserne til at falde”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Derfor stiger priserne

Det er et faktum, at der i dag sælges flere ejerlejligheder i den dyreste ende af markedet sammenlignet med perioden fra 2008-2011. Samtidig er priserne på ejerlejligheder generelt øget markant siden 2008.

”Ejerlejlighedspriserne er øget som følge af mange forskellige faktorer, lave renter, stigende beskæftigelse, tilflytning, højere uddannelse, ændret familiesammensætning,” siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom fra Nykredit, om analysens konklusioner og fortsætter  ”der ligger også  faktorer bag såsom fx nybyggeri, beliggenhed og forbedringer i form af eksempelvis ejerlejlighedens svar på samtalekøkkenet, altanen. Der er mange forskellige drivkræfter bag, men vi kender ikke forholdet mellem dem”

Holdbart prisniveau

Skal man så frygte, at de høje priser presser efterspørgslen ned? I øjeblikket er der en fornuftig sammenhæng mellem fordelingen af boliger udbudt til salg og fordelingen af solgte boliger, og det tyder på, at priserne under nuværende forhold er holdbare.

Salgshistorikken siger altså intet om, at prisniveauet på de københavnske ejerlejligheder skulle have nået et uholdbart højt niveau. Konklusionen kan dog hurtigt vise at ændre sig, hvis købekraften skulle falde. Det kan fx ske som følge af stigende renter, eller hvis den tendens, som vi har set på det seneste, hvor flere flytter fra end til byen, fortsætter.