Flere boligkøbere er blevet bange for vand i kælderen

Risikoen for en oversvømmet kælder bliver overvejet hos boligkøberne, viser en ny afstemning hos Boligsiden. Foto: Boligsiden.

I 2015 svarede cirka 60 procent i en afstemning på Boligsiden, at risikoen for en oversvømmet kælder betød noget, når de så på hus. Her fem år senere er den andel steget til 67 procent.

Da Boligsiden for fem år siden spurgte huskøberne, om det havde betydning, når de kiggede på hus, hvis der var en kælder, der kunne blive oversvømmet, svarede 60 procent, at de enten var meget bange eller lidt nervøs for vandskader.

I juli i år har vi igen spurgt brugerne af Boligsiden, og denne gang er der 67 procent i den gruppe. Altså er flere boligkøbere i dag end for fem år siden bange for vandskader.

”Der har været enormt fokus på klima og klimaforandringer de seneste år. Kombineret med nogle ekstreme regnskyl har det skabt fokus på risikoen for oversvømmelse i huskældre. Derfor er det blevet en naturlig del af en bolighandel, at en køber undersøger risikoen for oversvømmelse af grunden og vand i kælderen,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Langt de fleste købere er opmærksomme

Ud over de 67 procent, der er bange eller nervøse for vandskader i kælderen, er der yderligere 24 procent, der svarer, at de er nervøse, hvis huset ligger meget lavt eller på anden måde er særligt udsat.

”Det er tæt på alle købere, der er opmærksomme på problematikken. Derfor er det vigtigt, at du som sælger har nogle gode svar klar, når køber spørger ind til det. Og endnu bedre er det, hvis du har gjort noget ved det. For eksempel ved at lægge omfangsdræn, opsamle regnvand eller installere en faskine i haven,” siger Birgit Daetz.

I alt svarer blot otte procent, at de ikke er bekymrede for vandskader, når de ser på hus.

Afstemningens resultater:

Afstemningen er foretaget blandt Boligsidens brugere i perioden 9. til 27. juli 2020. I alt er der afgivet 1.654 svar til spørgsmålet: ”Har det betydning, når du kigger på hus, hvis der er en kælder, der kan blive oversvømmet?”. Svarene fordeler sig således:

Find mere om