Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 7. marts 2024
Bolig » Nybyggeri » Inden start » Køb en udstykning

Plads til nye fællesskaber

At bygge nyt hus på en udstykningsgrund giver mulighed for nye fællesskaber, da jeres naboer typisk flytter ind nogenlunde samtidig med jer. Til gengæld kræver det tålmodighed på andre områder. Læs mere her.

Vil I gerne undgå at skulle rive et hus ned og i stedet kunne gå direkte til byggeprocessen, er en byggegrund i en udstykning løsningen. Men det kræver selvfølgelig, at der findes en ledig grund i det område, hvor I søger bolig.

Vælger I denne løsning, skal I være opmærksomme på, om der er tale om en byggemodnet grund eller ej.

En byggemodnet grund er i populær tale ’plug-and-play-løsningen’. Det vil sige, at der allerede er gjort klar til el, kloak, øvrige forsyningskilder, og at der er etableret en tilkørselsvej og så videre.

Du finder typisk de byggemodnede grunde i større udstykninger, hvor eksempelvis kommunen sælger flere grunde ved siden af hinanden med henblik på at opbygge et helt nyt boligkvarter.

Af samme årsag skal I ved denne løsning også være opmærksomme på, at det ikke kun er jer, der skal bygge på området. Det gælder også alle jeres fremtidige naboer, og I skal være forberedt på, at byggerodet kan stå på i en rum tid, efter I er flyttet ind.

Ligeledes skal I forvente, at der går nogle år, inden I får en fuld afskærmet have, hvis I vælger at plante hæk i skel. Vælger I et plankeværk, kan privatlivet sikres lidt tidligere. Men vær også opmærksom på, at den gældende lokalplan kan indeholde bestemmelser for, om der skal plantes hæk eller hegn i skel.

Har I til gengæld tålmodighed, får I muligheden for at være med til at opbygge jeres helt eget kvarter i et område som dette.

I kommer til at bo med andre tilflyttere, som formentlig også vil være interesseret i at opbygge et godt naboskab. Og så længe nogle af jer er klar til at tage teten, er der mulighed for at arrangere og skabe præcis de traditioner, som I og jeres naboer ønsker.

Der udstykkes også grunde, som ikke er byggemodne. Det vil sige, at der ikke er gjort klar til kloakering og så videre.

Ofte vil I kunne få sådan en grund til en lavere pris end de byggemodnede. Men I skal forberede jer på ekstra omkostninger og ekstra tid til, at I selv får gjort grunden byggeklar.

Som køber af en ikke-byggemodnet grund bør I få undersøgt, hvad byggemodningen vil koste, inden I sætter jeres underskrift på købsaftalen, ligesom I selvfølgelig skal få undersøgt, om I overhovedet må bygge på grunden, når den er klar til det.

Få gerne indsat et forbehold om dette i købsaftalen.

Læs om de øvrige dele af byggeprocessen

Find grunden til det nye hus her

Se, hvilke grunde der er til salg netop nu. Er I omvendt på udkig efter et hus til nedrivning, kan I også se, hvilke håndværkertilbud og dødsboer der er til salg lige nu. Find dem alle her.