Perioden indtil overdragelsen

Foto: Boligsiden

Boligen er solgt, og nu går du og pakker flyttekasser og siger mentalt farvel til din bolig. Du er sikkert allerede i tankerne flyttet hen til din nye bolig. Men du skal stadig passe og vedligeholde din bolig indtil overtagelsesdatoen.

Læs mere om det samt om berigtigelsen og refusionsopgørelsen nedenfor.

Perioden indtil overtagelsesdatoen

I perioden indtil overtagelsesdagen kan du fortsat anvende ejendommen som normalt, men du har en forpligtigelse til at vedligeholde ejendommen og i øvrigt passe på den, ligesom inden den blev handlet.

Hvis der opstår skader, skal du sørge for at udbedre dem, da du skal aflevere ejendommen til køberen i den stand, den var i, da køber sidst så den inden underskrift af købsaftalen.

Det gælder dog ikke for brandskader. Hvis Dansk Ejendomsmæglerforenings normale købsaftale er anvendt, og ejendommen i øvrigt er fuld- og nyværdiforsikret ved brandskade, har du ikke pligt til at udbedre skader forårsaget af brand. I de tilfælde er det køber, der bestemmer, hvordan ejendommen skal genopbygges. Det er også køberen, der disponerer over erstatningssummen fra forsikringsselskabet.

Det er god stil, at du som sælger giver køber adgang til at måle op og vurdere ejendommen i perioden inden overtagelsen. Det er dog ikke noget, køber kan gøre krav på.

Berigtigelse

Når købsaftalen for din bolig er underskrevet, skal handlen berigtiges. Berigtigelse af handlen betyder, at der udformes et elektronisk skøde, som du og køber skal signere med jeres digitale signatur.

Når der foreligger et tinglyst skøde uden anmærkninger af betydning for parterne, kan købesummen normalt blive frigivet til dig.

Er der en anmærkning, vil det typisk være, fordi et af dine pantebreve, som køber ikke skal overtage, ikke er slettet. Pantebrevet skal slettes, før anmærkningen forsvinder.

Som regel er det dog aftalt, at dine pantebreve ikke slettes, før købers pantebreve er tinglyst. Derved kan køber spare tinglysningsafgift ved tinglysning af sine nye lån.

Når anmærkningerne er væk, er skødet endeligt tinglyst. Derefter kan købesummen blive frigivet til dig – dog typisk tidligst på overtagelsesdagen.

Skødet bliver kun brugt som tinglysningsdokument, idet dets formål er at kunne dokumentere for omverdenen, at boligen har skiftet ejer. Skødet indeholder ikke de samme bestemmelser som købsaftalen, men vil typisk kun indeholde oplysning om prisen, overtagelsesdagen samt nogle få andre ting.

Dispositionsdato og dispositionsret

Har du aftalt en overtagelsesdato med køber, der er nogle måneder fremme i tiden, sker det indimellem, at I sammen finder ud af, at I ønsker, at køber kan disponere over boligen tidligere end aftalt. Det kan for eksempel være, hvis du har købt noget andet og rykker ud tidligere end forventet. I den slags tilfælde kan du give køber dispositionsret over boligen i perioden frem til den egentlige overtagelsesdag.

Dispositionsdatoen er den dato, køber kan disponere over boligen – også selvom køber ikke juridisk ejer ejendommen på det her tidspunkt. På den måde adskiller dispositionsdatoen sig fra overtagelsesdagen ved, at køber først på overtagelsesdagen rent juridisk ejer boligen og dermed står med hele ansvaret og alle udgifter.

På dispositionsdatoen aflæser du og køber sammen el, vand, gas og varme, så køber kan betale forbrugsudgifterne fra dispositionsdatoen og frem. Målingerne bliver gjort op i refusionsopgørelsen.

Refusionsopgørelse

Der bliver i slutningen af handlen udfærdiget en refusionsopgørelse, hvor du og køber udligner et eventuet økonomisk mellemværende i forbindelse med handlen. Der kan for eksempel være tale om:

  • oliebeholdning i olietanken på overtagelsesdagen
  • betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen
  • ejendomsskatter
  • grundejerforeningskontingent og andre typer fællesudgifter
  • andre betalinger vedrørende ejendommen, som sælger har betalt forud, der rækker ind i købers ejertid – eller som køber kommer til at betale, der rækker bagud ind i sælgers ejertid.

Det vil være aftalt i købsaftalen, hvornår refusionsopgørelsen skal foreligge.

 

Udgivet: 29. august 2019
Opdateret: 6. september 2019