Få svarene: Hvad gør du, når du vil købe, før du sælger din egen bolig?

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 30. maj 2023

Ved visse bolighandler kan en betinget købsaftale blive aktuel. Læs her, hvad du som sælger og køber skal være opmærksom på, når et boligsalg er betinget af købers eget salg.

Sælg før du køber. Sådan lyder et af de klassiske, gode råd på boligmarkedet. Frasen henviser især til dig, der er på jagt efter en ny ejerbolig, og rådet går på, at du bør vente med at købe ny bolig til din egen er solgt.

Men udviklingen på boligmarkedet passer ikke altid ind i den model, og nogle gange dukker drømmeboligen op, før et salg af egen bolig er aktuelt.

I de tilfælde kan der indgås en såkaldt betinget købsaftale, hvor købet af den nye bolig er betinget af, at du som køber får din egen bolig solgt først. Men hvad er egentlig op og ned i sådan en aftale?

Hvad betyder den betingede købsaftale for dig som køber?

Er du boligkøber og har fundet din drømmebolig, inden din nuværende bolig er solgt, kan en betinget købsaftale være en fordel. Som køber er du i så fald kun bundet af købsaftalen i det tilfælde, at du lykkes med at få din egen bolig solgt.

  • Du undgår dermed at ende i en situation, hvor du pludselig hænger på udgifterne til to boliger. Eller omvendt, at du får solgt din egen bolig og ikke kan finde en ny.
  • Hvis du indgår en betinget købsaftale, og der viser sig en anden interesseret køber, får du forkøbsret og dermed mulighed for at matche den anden købers bud og de øvrige vilkår i handlen.

LÆS OGSÅ: Boligkøberens guide til forberedelse, forhandling og færdig bolighandel

Hvad betyder en betinget købsaftale for dig som sælger?

Som sælger kan du opleve en situation, hvor en køber er interesseret i at købe din bolig, men at vedkommende skal have solgt sin egen bolig før, vedkommende kan købe din.

Selvom det som oftest indebærer lidt ekstra tid i din salgsproces, kan det i visse tilfælde være en god idé at indgå en sådan aftale, fordi:

  • Det kan øge dine chancer for at få solgt boligen

Enten ved, at den første interesserede køber får sat skub i sit eget salg og dermed kan købe din bolig. Eller ved, at en anden køber melder sig på banen og kan købe din bolig uden at være betinget af sit eget salg først.

  • Den betingede købsaftale kan sætte ekstra tempo på dit salg.

Hvis du har underskrevet en betinget købsaftale med en potentiel køber, og der viser sig at være flere interesserede, kan det faktum, at der allerede ligger en underskrevet, betinget købsaftale, bidrage til, at de nye interesserede er klar til at handle hurtigere.

Men der er også visse ting, du som sælger skal være opmærksom på, hvis du indgår en betinget købsaftale.

  • Du mister muligheden for selv at vælge din køber, da der er handlet betinget.

Dukker køber nummer to op, vil den betingede købsaftale enten bortfalde eller blive opfyldt. Det betyder, at den første køber skal have mulighed for at matche den nye købers bud og være klar til enten at købe nu eller at droppe handlen, så din bolig kan sælges til køber nummer to. Du kan som sælger dermed ikke frit vælge, at du fra start hellere vil sælge til køber nummer to, selvom mavefornemmelsen her måske er bedre.

  • Du kan ikke lade din bolig indgå i en budrunde mellem den første og anden køber.

Når ejendomsmægleren præsenterer den første køber, som har skrevet under på den betingede købsaftale, for, at der er kommet et bud fra en ny, interesseret køber, så forpligtes sælgeren af den betingede købsaftale. Dermed er det op til den første køber, om vedkommende frafalder kravet om eget salg først og er klar til at matche den anden købers bud og købe boligen nu. Eller om vedkommende opgiver boligen og lader den gå videre til den anden interesserede køber.

LÆS OGSÅ: Guiden til dig, der skal sælge din bolig

Hvad indeholder en betinget købsaftale?

Den betingede købsaftale bliver lavet på samme måde som en almindelig købsaftale, men hvor der er tilføjet det gældende forbehold om, at aftalen først kan opfyldes i det øjeblik, at du som køber har fået solgt din egen bolig.

Derfor gælder de samme lovpligtige fortrydelsesfrister også, som i den normale købsaftale. Det betyder, at du som køber har ret til at fortryde handlen i seks hverdage. Men gør du det, skal du betale en procent af købesummen. Omvendt har sælger ikke mulighed for at fortryde aftalen.

Både som boligkøber og -sælger er det især værd at hæfte sig ved, om den betingede købsaftale er ”fuldt betinget”. Er det tilfældet, er du som køber sikret at kunne købe sælgers bolig, når du har fået solgt din egen inden for den aftalte periode. Omvendt kan du som boligsælger ikke modtage bud fra andre interesserede i den pågældende periode, og dit salg ligger reelt stille i den tid.

I praksis er det dog sjældent, at de ”fuldt betingede købsaftaler” optræder.

Er aftalen ikke ”fuldt betinget”, betyder det omvendt, at sælger kan modtage bud fra andre interesserede, og dermed kan der også vise sig en køber, der byder mere for boligen. Sker det, skal den første køber dog have muligheden for at komme med et nyt bud på boligen.

Hvad med prisen?

Alt afhængig af øjnene, der ser, kan der både være en fordel eller en ulempe i en betinget købsaftale i forhold til prisen.

For køberen gælder det, at kontantprisen på boligen som udgangspunkt er den, der forhandles frem, når der gives håndtryk og den betingede købsaftale underskrives. Stiger boligpriserne i perioden, frem til du får solgt din egen bolig, betaler du dermed ikke ekstra.

I det modsatte scenarie kan det være en fordel for sælger, da boligen heller ikke sælges billigere end den aftalte pris, selvom boligpriserne falder i den mellemliggende periode.

Som køber skal du være opmærksom på, at du kan risikere at bruge penge på diverse rådgivere – eksempelvis en købermægler, selvom du i sidste ende måske må opgive at købe boligen.

På samme måde kan der være udgifter til at starte salget af din egen bolig op, selvom du måske ikke ender med at få solgt og derfor må opgive at købet af den nye bolig.

Få hjælp af eksperterne

Med en betinget købsaftale følger andre vigtige omstændigheder i forhold til deponering og garantistillelse, ejerskifteforsikring og lignende.

Så uanset, om du er køber eller sælger, er det altid en god idé, at du allierer dig med en rådgiver – køberrådgiver, ejendomsmægler og/eller en advokat, der kan hjælpe dig med at sikre, at aftalen lever op til alle gældende krav og regler samt netop dine behov.

LÆS OGSÅ: Køb og salg af bolig: Kend de vigtigste dokumenter