Gode råd til dit forældrekøb: Læs om fordelene og få styr på reglerne

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 29. november 2023

Hvad er et forældrekøb egentlig, hvad er fordele og ulemper ved forældrekøb, og hvordan får du styr på alle reglerne? Her får du svar på alle dine spørgsmål om forældrekøb.

Hvad er forældrekøb?

Et forældrekøb er defineret ved, at forældre køber en lejlighed og lejer den ud til deres barn.

På den måde slipper barnet for at skulle finde en lejlighed på lejemarkedet, som kan være svært at komme ind på.

Barnet er typisk et ungt, myndigt mennesker, der flyver fra reden for at studere eller arbejde i en af landets største byer.

Ud over at hjælpe barnet med at få et sted at bo er forældrekøb samtidig en måde for jer som forældre at foretage en investering i fast ejendom.

Der kan altså være flere fordele i at foretage det såkaldte forældrekøb, men der er også en del opmærksomhedspunkter, man bør overveje forud for købet.

Hvad er fordelene ved forældrekøb?

Den primære fordel ved forældrekøb er, at dit barn får vished om sin boligsituation, mens han eller hun studerer. Der er mange studerende, der flytter hvert halve år fra det ene fremlejede værelse til det andet, og det – samt den intense boligjagt, der oftest indtræffer i landets store byer – imødegår man således ved et forældrekøb.

Det giver en tryghed at have en sikker base, en lejlighed, hvor man ved, at man kan bo, så længe man vil, og hvor der også er en tryghed i at vide, at man har en udlejer, der er til at stole på. Det giver også et godt udgangspunkt for at kunne koncentrere sig om sit eventuelle studie eller anden beskæftigelse.

Sekundært kan et forældrekøb være en fordel for dig, fordi du i nogle tilfælde kan tjene penge på at sælge boligen igen, når dit barn er færdig med bo der.

Hvordan er reglerne for forældrekøb og skat?

Når du laver et forældrekøb, bliver du udlejer på nøjagtig samme måde, som du gør, hvis du køber en bolig og udlejer den til enhver anden lejer end dit barn. Derfor skal der udarbejdes en lejekontrakt, og du skal betale skat af din lejeindtægt.

Det er vigtigt, at du sætter huslejen til markedsprisen, også selv om du egentlig gerne vil give dit barn en håndsrækning med en lidt lavere husleje. Han eller hun skal betale skat af differencen – altså i forhold til markedslejen – det beløb han eller hun burde have betalt.

Sættes huslejen for jeres forældrekøb omvendt for højt, er det dig, der skal betale skat af differencen.

Der er tre forskellige modeller, du kan indrette beskatningen af din forældrekøbte huslejeindtægt.

  • Almindelige skatteregler
  • Kapitalafkastordningen
  • Virksomhedsordningen.

Frem til 2020 var der store skattefordele for privatpersoner ved at benytte sig af kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. De blev imidlertid afskaffet fra starten af 2021, hvorfor det reelt kun giver mening at bruge de almindelige skatteregler, hvis du ikke ejer en eller flere virksomheder.

Som forældrekøber skal du altså forholde dig til de almindelige skatteregler, hvor du skal betale 56 procent af indtægterne fra udlejning af forældrekøbet i skat. Samtidig kan du få fradrag for blandt andet dine renteudgifter som ved køb af enhver anden ejerbolig.

Det er vigtigt, at du laver et regnskab over indtægter og udgifter forbundet med udlejningen af forældrekøbet til dit barn. Du skal gemme regnskabet i fem år, idet SKAT i den periode kan kræve at se et sådan regnskab.

Har du lavet et forældrekøb før 2021 og brugt virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen som skattemodel, er det vigtigt, at du får rettet din forskudsopgørelse, så oplysningerne svarer til de krav, du skal leve op til efter regelændringen.

Læs mere om forældrekøb og skat på SKATs hjemmeside.

På jagt efter en studiebolig? Se, hvordan du finder den rigtige studielejlighed

På listen indgår alle boliger, hvor ordet forældrekøb indgår i ejendomsmæglerens salgsopstilling.

Forældrekøb af ejerlejlighed er det mest almindelige, men hvad med forældrekøb af andelsbolig?

Et forældrekøb af en ejerlejlighed er det, der giver allermest mening for langt de fleste familier. Det gør det til gengæld ikke med andelsboliger. I hvert fald ikke rent teknisk.

For dels er der ofte udlejningsforbud i andelsboliger, hvorfor forældre ikke kan udleje til barnet. Dels er der helt andre skatteregler for andelsboliger end dem, der er skitseret ovenfor.

Hvis I har fundet en andelsbolig, og jeres barn ikke selv kan finansiere købet, bør I alligevel lade barnet selv købe andelen. I kan hjælpe ved at låne jeres barn pengene ved et rente- og afdragsfrit familielån.

Lånet kan I optage i en eventuel friværdi i jeres egen bolig. Barnet kan siden tilbagebetale lånet efter et salg af andelsboligen.

Som forældre kan I desuden minimere boafgiften ved hvert år at yde en afgiftsfri pengegave til barnet (inden for visse økonomiske grænser). Pengegaven kan I give ved at nedskrive gælden på lånet, som I ydede til brug for køb af andelsboligen.

Kan jeg få boligstøtte i en forældrekøbt lejlighed?

Frem til 1. januar 2024 er det ikke længere muligt at modtage boligstøtte i en forældrekøbt lejlighed.

Det betyder, at børn, der lejer en lejlighed købt af forældrene efter 1. januar 2024, ikke længere kan søge tilskud om boligstøtte, da et flertal i Folketinget har besluttet at afskaffe denne mulighed.

Hvad er omvendt forældrekøb?

Omvendt forældrekøb er et voksende fænomen. Ved omvendt forældrekøb får du hjælp af dit barn til at købe en lejlighed eller et hus, som du kan blive gammel i.

Et omvendt forældrekøb bliver typisk foretaget af dit voksne barn, der selv har opbygget en friværdi i en ejerbolig, som han eller hun kan bruge til at hjælpe dig/jer med at finde en ny bolig.

Reglerne er nøjagtig de samme for forældrekøb og omvendt forældrekøb.