Det indeholder en lokalplan

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 20. februar 2023

Uanset om du skal bygge ny bolig eller købe en eksisterende bolig, er det vigtigt at du læser den gældende lokalplan for området, du skal bo i. Den kan nemlig sætte en stopper for boligdrømmene.

Måske drømmer du om at bygge et helt nyt hus. Måske drømmer du om at bygge en tilbygning til det hus, du har udset dig på boligmarkedet. Eller måske vil du bare gerne ændre på din bolig.

Uanset baggrunden, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i de regler, som den gældende lokalplan for dit område dikterer. Det er nemlig den, der sætter rammerne for, hvad du kan få lov til at bygge.

Her ser vi nærmere på, hvad lokalplanen egentlig indeholder.

Det er den enkelte kommune, der laver lokalplanerne. Det sker oftest i forbindelse med byplanlægning, da lokalplanen fastlægger hvordan et givent område i kommunen må anvendes, og hvordan det skal udvikles med tiden.

Kommunen kan til hver en tid beslutte sig for at lave et lokalplanforslag, som efterfølgende sendes i høring inden eventuel vedtagelse. Når lokalplanforslaget vedtages af kommunalbestyrelsen eller byrådet, er lokalplanen bindende for de boligejere, der bor i det område, som planen dækker.

Lokalplanen indeholder i korte træk regelsættet for, hvordan og hvor meget du må bygge i det område, du bor i. Netop derfor er det ekstra vigtigt for nuværende eller kommende boligejere at sætte sig ind i den gældende lokalplan.

Hvis du ikke er bekendt med reglerne i lokalplanen, risikerer du nemlig i værste fald ikke at kunne bygge det, du drømmer om, eller at skulle rive hele din nye bygning eller ejendom ned, hvis det ikke lever op til bestemmelserne.

Som grundejer er du nemlig juridisk bundet af lokalplanen.

Lokalplanen indeholder blandt andet regler for:

  • Bebyggelsesprocenten i et område. Altså hvor stor en del af din grund, som du må bygge på.
  • Hvorhenne på din grund, du må bygge. (Eksempelvis afstand til skel)
  • Kan også indeholde regler for boligens udtryk. Hvordan må der afskærmes ud til vejen? Skal det være hæk eller må man lave plankeværk. I nogle sommerhusområder er der eksempelvis også bestemmelser for, hvilken farve huset skal have, og om der skal være ”grønt tag” i form af græs eller lignende.

Hvis du ikke kender den gældende lokalplan for dit område, kan du finde den via din kommunes hjemmeside. Kan du ikke selv finde den via hjemmesiden, kan du eventuelt henvende dig til teknisk forvaltning.

Dog skal du være opmærksom på, at det ikke er alle områder i Danmark, som er omfattet af en lokalplan.

Lokalplanerne dækker altså et meget specifikt område i din kommune. Og lokalplanerne er altid lavet med udgangspunkt i kommuneplanen, som dækker over hele kommunen. Kommuneplanen er væsentlig mindre detaljeret end lokalplanen, og indholdet i lokalplanerne kan aldrig være i strid med indholdet i kommuneplanen.

Her kan du læse mere om reglerne for lokalplaner.