Værd af vide om refusionsopgørelsen

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 2. juni 2023

Refusionsopgørelsen er et af de sidste skridt i et boligsalg eller boligkøb. Læs, hvad opgørelsen indeholder her.

I slutningen af en bolighandel bliver der lavet en refusionsopgørelse. Det er heri, køber og sælger får udlignet det eventuelle økonomiske mellemværende, som måtte være mellem dem i forbindelse med handlen.

Der kan for eksempel være tale om:

  • Oliebeholdning i olietanken på overtagelsesdagen
  • Betaling af halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen
  • Ejendomsskatter
  • Grundejerforeningskontingent og andre typer fællesudgifter
  • Andre betalinger vedrørende ejendommen, som sælger har betalt forud, der rækker ind i købers ejertid – eller som køber kommer til at betale, der rækker bagud ind i sælgers ejertid

Det vil typisk være aftalt i købsaftalen, hvornår refusionsopgørelsen skal være klar.

Indtil overtagelsen

I perioden indtil overtagelsesdagen af boligen kan sælger fortsat anvende ejendommen som normalt. Sælger har en forpligtigelse til at vedligeholde ejendommen og i øvrigt passe på den, ligesom inden den blev handlet.

Hvis der opstår skader, skal sælger sørge for at udbedre dem, da han eller hun skal aflevere boligen til sælger i den stand, som den var i, inden I underskrev købsaftalen.

Det gælder dog ikke for brandskader. Hvis Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale er anvendt, og ejendommen i øvrigt er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, har sælger ikke pligt til at udbedre skader forårsaget af brand i ejendommen.

I sådanne tilfælde er det køber, der bestemmer, i hvilket omfang og på hvilken måde ejendommen skal genopbygges, ligesom det er køberen, der disponerer over erstatningssummen fra forsikringsselskabet.