Vismændenes spådom: Boligpriserne 20 pct. højere i 2020

I denne uge er Indblik skrevet af Cheføkonom Lone Kjærgaard fra Arbejdernes Landsbank

Vismændene har udgivet endnu en vismandsrapport, hvor vi bl.a. finder deres forventninger til udviklingen på boligmarkedet og til boligrenterne. Og budskaberne er generelt positive. Vismændene vurderer, at:

1.      boligpriserne er i balance og vil stige 2-3 pct. pr. året frem mod 2020.

2.      der ikke er en boble på det københavnske ejerlejlighedsmarked

3.      de 30-årige boligrenter vil stige ganske pænt de kommende år

1: Boligpriserne 20 pct. højere i 2020

Det er værd at hæfte sig ved, at vismændene vurderer, at det aktuelle niveau for boligpriserne ikke er vakkelvornt. Priserne vurderes at være i balance efter i en årrække at have været markant overvurderede. Det forventes, at boligpriserne i 2020 – altså om seks år – vil være knap 20 pct. højere end i dag. Det sker ved, at priserne vokser i størrelsesordenen 2-3 pct. om året. Til sammenligning ventes forbrugerpriserne kun at stige med 11 pct. frem mod 2020.

Et typisk hus eller lejlighed koster i dag mellem 1,8 og 1,9 mio. kr. I 2020 ventes prisen altså at være steget med mere end 300.000 kr.

Det er en vurdering, vi hos os i Arbejdernes Landsbank er meget enige i. Historisk er boligpriserne steget mere end forbrugerpriserne. Da vi også vurderer, at boligpriserne p.t. hverken er under- eller overvurderet, forventer vi også, at boligpriserne vil stige en anelse mere en inflationen generelt.

2: Ingen boble på det københavnske ejerlejlighedsmarked

Rapporten runder også specifikt de stigende lejlighedspriser i hovedstaden. Vismændene pointerer, at lejlighedspriserne i hovedstaden – trods de kraftige prisstigninger de seneste år – er på niveau med 2004, når der tages højde for, at forbrugerpriserne også er steget siden 2004.

Dette er en betragtning, vi også hæfter os ved. Vi mener, det er et væsentligt argument imod, at der for tiden skulle være en boble på det københavnske ejerlejlighedsmarked.

3: Stigende 30-årige boligrenter

Endelig må man notere sig, at vismændene forventer stigende renter på 30-årige fastforrentede boliglån de kommende år. Går det som vismændene spår, er det ikke kuponrenter på 3 pct. som i dag, der er på lånehylderne om et eller to år. I stedet er det kuponrenter på 4 pct. om et år og 5 pct. om to år.

Det er naturligvis en prognose, der er værd at hæfte sig ved, som boligejer, der har lån med variabel rente. Renten på det fastforrentede lån kan nemlig sagtens stige, før renten på F1-lånet begynder at stige. Man kan derfor ikke regne med, at man bare kan omlægge sit lån med variabel rente til et lån med fast rente, når den variable rente begynder at vandre opad – for så kan ens alternativ allerede være steget i pris. Man må nemlig regne med, at de lange renter stiger hurtigere end de korte, når det økonomiske opsving for alvor viser sig.