Vil coronakrisen resultere i flere tvangsauktioner?

Indblik er i denne uge skrevet af Thomas Buus, der er advokat og partner i BuusMark advokatfirma I/S.

Antallet af tvangsauktioner har igennem de sidste par år været faldende, hvilket skyldes generelt stigende boligpriser, lavt renteniveau, lav arbejdsløshed og generel god samfundsøkonomi.

Meget af dette har coronakrisen på rekordtid ændret på. I 2019/2020 blev det muligt at optage et 30-årigt realkreditlån med en fast rente ned til 0,5 procent, hvilket var historisk. Renten steg kortvarigt i begyndelsen af coronakrisen, men faldt – heldigvis for boligejerne – igen.

I perioden 9. marts 2020 til 15. april 2020 steg antallet af ledige derimod med 47.000, hvilket i høj grad tilskrives coronakrisen.

Sammenhæng mellem tvangsauktioner og samfundsudvikling

Stigning og fald i antallet af tvangsauktioner følger over en periode den generelle økonomiske samfundsøkonomi. I juli 2019 offentliggjorde Danmarks Statistik tal, som viste, at antallet af tvangsauktioner var det laveste i 11 år.

I juni 2019 var der 163 tvangsauktioner, hvilket var det laveste antal siden januar 2008, hvor den daværende finanskrise så småt begyndte. Og overordnet set faldt antallet af tvangsauktioner med 24 procent fra 1.397 tvangsauktioner i første halvår af 2018 til 1.062 i første halvår 2019.

Antallet af ledige har igennem flere år ligget forholdsvis stabilt, hvilket kan tilskrives den generelle sunde samfundsøkonomiske udvikling. Renteniveauet på realkreditlån har igennem flere år været historisk lavt, hvilket har medvirket til, at en del tvangsauktioner har kunnet undgås ved omlægning af tidligere dyre realkreditlån til nyere realkreditlån med markant lavere rente.

Herudover har generelle stigninger i priser på fast ejendom resulteret i, at flere ejendomme, hvor ejerne var økonomiske insolvente og derfor havde svært ved at sælge, fik mulighed for at sælge og opnå et positivt provenu ved salget frem for et tab.

Uanset den positive økonomiske udvikling – indtil coronakrisen – så vil der altid være et vist antal tvangsauktioner – også i gode økonomiske tider. Disse kan ofte henføres til forhold så som skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald og ejendomme, som grundet beliggenhed og stand generelt kan være svære at sælge.

Vil corona medføre flere tvangsauktioner?

Svaret er uundgåeligt nok desværre ja.

Coronakrisen har allerede medført en stigning i antallet af ledige samt en økonomisk krise, der er opstået på rekordtid. Der er ikke blot tale om en økonomisk krise i Danmark, men derimod en generel økonomisk krisen i verden.

En sådan generel økonomisk krise har historisk set tidligere medført en stigning i antallet af tvangsauktioner, hvorfor vi også må forvente, at den økonomiske krise udledt af coronakrisen, vil medføre en stigning i antallet af tvangsauktioner.

Domstolene har været lukket ned og genåbnede 27. april, hvor man skal i gang med at afvikle de sager, som her været udsat, herunder tvangsauktioner, der er blevet omberammet.

Det er svært at spå om, hvornår stigningen i antallet af tvangsauktioner grundet coronakrisen kan ses.

En tvangsauktion skal igennem domsstolssystemet, og i øjeblikket vides det ikke, om domstolene vil nedprioritere tvangsauktioner for at behandle andre sager, som domstolene vurderer har højere prioritet.

Det er eksempelvis straffesager og familieretssager. Herudover kan en del af de ejere af fast ejendom, som kommer i klemme, ofte klare at betale terminerne i en vis periode, førend de må erkende, at de ikke længere har mulighed herfor.

Det bevirker, at antallet af tvangsauktioner ikke stiger øjeblikkeligt, når der kommer en økonomisk krise, men med en mindre forsinkelse.

Min vurdering er, at stigningen i antallet af tvangsauktioner formentlig vil kunne ses i slutningen af 2020 og i begyndelsen af 2021.