Unge østeuropæere køber boliger i Danmark

BBR indberetning

Indblik er i denne uge skrevet af Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC.

En ny gruppe boligkøbere dukker oftere og oftere op i landets mæglerbutikker – og især hos ejendomsmæglerne i de mindre byer. På bare fem år har vi set mere end en fordobling i antallet af boligkøbere fra Østeuropa, og det er der god grund til at glædes over – og ikke bare for ejendomsmæglerne.

I 2013 udgjorde østeuropæerne 1,1 procent af boligkøberne, mens det i dag er cirka 2,4 procent af alle bolighandler, der sker til købere, der oprindeligt kommer fra Østeuropa eller områderne på Balkan. Det er især polakker, rumænere og folk fra de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, som finder vej til ejerboligmarkedet. I alt sker 6,4 procent af bolighandlerne til købere af udenlandsk herkomst.

Andelen af boligkøbere med anden baggrund end dansk har ligget stabilt omkring seks procent de seneste år. Det nye er, at det nu er østeuropæerne, der er den største enkeltgruppe. De østeuropæiske købere adskiller sig endvidere ved at være yngre end resten af køberne. Gennemsnitsalderen på købere fra Østeuropa er i 2018 nemlig 33 år, mens den for alle andre er 44 år. Der er således tale om en markant forskel.

Børnefamilier skaber liv i de små samfund

Den nye gruppe på boligmarkedet er karakteriseret ved at være unge familier, der ofte køber boliger på landet eller i de små bysamfund. Dermed skaber østeuropæerne liv og omsætning i områder, der ellers er præget af generel stagnation, samtidig med at der er lange liggetider på boligmarkedet.

Jeg synes, at det er glædeligt at se nye medborgere, der tager deres nye tilværelse til sig ved at købe deres egen bolig. Det er vel den bedste måde at blive en del af det danske samfund. Allerbedst er det, at der i høj grad er tale om unge familier med arbejde i landbruget eller håndværkssektoren, som køber boliger og skaber liv i områder, der ellers kunne være truet af tilbagegang.

Østeuropæerne køber boliger i alle landets regioner, men dog ikke så mange i Region Nordjylland. Det er muligvis et tilfælde, men der er måske en større tradition for og tendens til at bosætte sig i de dele af landet, der er tættest på hjemlandet.

Køberne fra Østeuropa køber fortrinsvis boliger i den lavere ende af prisskalaen, idet gennemsnitsprisen på de købte boliger er omkring 1,3 millioner kroner mod knap 1,8 millioner kroner for resten af befolkningen. Det hænger naturligvis sammen med, at boligerne fortrinsvis er beliggende i billigere områder.

Østeuropæerne er en håndsrækning og en redningsplanke til de små samfund, som ellers oplever fraflytning og heraf følgende lukning af lokalbutikker, skoler, institutioner og offentlig transport. På længere sigt fører denne udvikling til tomme og usælgelige boliger, hvilket kun forstærker en ond spiral, som vi desværre allerede oplever flere steder i landet. Der er derfor al mulig grund til at byde de nye naboer velkommen, vel at mærke nye naboer der skaber fornyet liv og fremgang i de små byer, og som i øvrigt bidrager positivt til samfundet og lokalmiljøet.

Find mere om