Store forskelle i handelsaktiviteten på tværs af landet

I denne uge er indblik skrevet af cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark


Vi har netop taget taget pulsen på den regionale handelsaktivitet på boligmarkedet. Der kan typisk være en del udsving fra kvartal til kvartal, når vi snakker regionale tal, og derfor har vi set på den samlede aktivitet for hele 2013 som helhed, og sammenlignet med den gennemsnitlige aktivitet i perioden for 2004-2013. Dermed får vi et mere reelt indblik i, hvor handelsaktiviteten er underdrejet, og hvor handelsaktiviteten er kommet op i et fornuftigt gear set i forhold til en historisk kontekst. Der er udelukkende set på udviklingen på parcel- og rækkehusmarkedet, som udgør langt hovedparten af boligmarkedet herhjemme.

I nedenstående Danmarkskort, kan man få et aktuelt overbliksbillede af handelsaktiviteten. Først og fremmest skinner det i øjnene, at der er markante forskelle i aktivitetsniveauerne på tværs af landet. Der er nu områder af landet, hvor der i 2013 blev solgt flere huse end, hvad der gennemsnitligt set er blevet solgt over den seneste ti-års periode, mens der er andre områder, hvor handelsaktiviteten befinder sig 35-45 % under et “normalt” leje. 

Der var i 2013 15 kommuner, hvor hussalget var højere end “normalt” og hele 14 af disse kommuner befinder sig i københavnsområdet. Det er kun Aarhus, der som den eneste jyske kommuner, sniger ind på denne liste. Ser vi mere specifikt på den tunge ende af listen, så er det især yderområderne af landet, der placerer sig her. Struer, Lolland, Samsø og Langeland havde i 2013 end handelsaktivitet, der var hele 45 % under gennemsnittet for de seneste ti år. 

I det hele taget bekræfter handelstallene den polarisering, vi har været vidne til på boligmarkedet på det seneste. Det understreges også af, at der er en tydelig sammenhæng mellem, at jo dyrere huse desto mere er aktiviteten tilbage mod et mere normalt leje. De mest populære boligkommuner – defineret ud fra selve prisniveauet – er altså også dem, hvor der i øjeblikket sælges flest boliger.

Det er klart, at der over tid vil være en afsmittende priseffekt fra de dyre kommuner til de billigere kommuner – før eller siden vil flere potentielle boligkøbere overveje, om det ikke kan betale sig at flytte teltpælene lidt længere væk fra eksempelvis København og Aarhus, og dermed spare mange penge på boligbudgettet. Denne effekt kan især tænkes at tage til i styrke, den dag renterne kommer op på højere niveauer, og det dermed bliver noget dyrere at servicere den høje boliggæld. Der er dog ingen tvivl om, at polariseringen af boligmarkedet vil være et emne, der også vil fylde godt op i boligdebatterne over de kommende mange år. Hvis de regionale befolkningsprognoser fra Danmarks Statistik holder stik, så vil yderområderne af landet blive endnu mere udfordret af den demografiske udvikling, hvor nettofraflytningen ventes at fortsætte til skade for både det lokale erhvervsliv og boligmarkedet.

Find mere om