Projektsalg – Er vi i en krise?

Indblik er i denne uge skrevet af Curt Liliegreen, cand. polit., Boligøkonomisk Videncenter

Når konjunkturerne vender, får boligmarkedet og nybyggeriet altid vanskeligheder, og i særdeleshed kan det blive svært for projektsalget.

Det er boliger, der er udbudt, men som ikke er færdige til indflytning, og færdiggørelsen kan ligge et par år ude i fremtiden. Det forhold, at man køber noget, der først står færdigt om et par år, skaber ekstra usikkerhed. Hvad nu hvis priserne falder 20 procent? Hvad nu hvis andre købere falder fra, og man ender med at flytte ind i en halvtom bolig?

Det kan også være kærkomment for medierne at kaste et kritisk lys på projektudviklerne. Måske går vi alle sammen og godter os lidt over, at ekstremt dyre boliger til både 10 millioner, 20 millioner eller endnu mere står usælgelige hen?

For tidligt at lægge projektsalget i graven

Lige nu er cirka 20 procent af alle udbudte lejligheder og rækkehuse i Danmark projektsalg. Der er også enfamiliehuse, der er projektsalg, men det er ikke så typisk i dag.

Markedet har drejet sig mod byernes centrum, hvor der opføres etageboliger og byhuse. Der er særlig fokus på København og Aalborg, hvor udbuddet af lejligheder og rækkehuse som projektsalg udgør henholdsvis 25 og 30 procent af det samlede udbud af disse boligtyper.

København er suverænt den kommune, hvor der er mest projektsalg med 620 boliger, efterfulgt af Aalborg med 211 og Vejle på en 3. plads med 89.

I kommuner som Køge, Silkeborg og Solrød udgør projektsalget en langt højere andel, men disse kommuner har i dag en relativt lav andel af ejerlejligheder og rækkehuse i den eksisterende boligmasse, og den høje andel af projektsalg er derfor ikke nødvendigvis noget faresignal. Det er snarere et tegn på, at disse kommuner nu får flere boliger af en boligtype, som de har manglet.

I det sidste års tid er projektsalg målt på antal og andel af udbuddet ikke steget i København. Det er måske derfor nok lidt tidligt at lægge projektsalget i graven. Udbuddet af de dyreste projektboliger er ikke steget.

Der er ikke tvivl om, at ejerlejlighedsmarkederne i København og Aalborg nu bremser op, bedømt ud fra prisstigningstakten. Men ser man på antal handler og på liggetiderne, er det lige så klart, at vi ikke befinder os i nogen krise. Priserne har blot nået et niveau, hvor der i lyset af de strammere lånevilkår og usikkerheden om den forestående skattereform var dømt ”stop”, og det kan være sundt nok.

Nu er det vigtigere end nogensinde, at nye projekter udvikles i en prisklasse og i et pris/kvalitet forhold, der er skarpt i forhold til markedet. Måske vil en del projektboliger starte deres liv på boligmarkedet som udlejningsboliger. For samfundets boligforsyning er det fuldt så godt som ejerboliger. Samtidig har køberne fået den ekstra vished, der ligger i, at skattereformens ikrafttræden er udsat til den 1. januar 2024.

Find mere om