Nyt om tvangsauktioner fra Boligøkonomisk Videncenter

I denne uge er Indblik i Boligmarkedet skrevet af sekretariatschef, cand. polit. Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter.

Udviklingen på kvartalsbasis i tvangsauktioner i Danmark 1979 – 2012 

Da boligboblen i 00’erne bristede, steg tvangsauktionerne fra et ellers rekordlavt niveau. Da boblen var på sit højeste, havde vi under 200 enfamiliehuse på tvangsauktion i kvartalet. I dag er tallet 800 – 900 tvangsauktioner. Set i det store perspektiv, er dette tal forbavsende lavt. Boligøkonomisk Videncenter finansierer en udvidelse af de boligtal, der er til rådighed i www.statistikbanken.dk hos Danmarks Statistik. En af de tidsserier, hvor der er kommet bedre data, er tvangsauktioner, hvor man nu blandt andet kan se udviklingen på kvartalsbasis fra 1979 til 2012 i én sammenhængende tidsserie. Et enkelt blik på kurven viser, at boligkrisen denne gang er for intet at regne i forhold til tiden efter den 2. oliekrise eller ”Kartoffelkuren”. Her nåede tvangsauktionerne for enfamiliehuse op på 3.000 i kvartalet.

Kurven viser, at boligmarkedet er blevet mere stabilt i forhold til tvangsauktioner. Æren herfor må tillægges den lavere ledighed i dag sammenlignet med de tidligere kriser, samt at vi med de billige afdragsfrie F1 lån nu kan se husholdninger ride stormen af, hvor de tidligere måtte give op ved skilsmisse, sygdom eller jobtab.  Men 800 tvangsauktioner i kvartalet er 800 for mange. Hvad er det for forhold, der i dag udløser disse hændelser. Dét sætter Boligøkonomisk Videncenter fokus på i et nyt forskningsprojekt, der udføres af Aalborg Universitet København samt DREAM institutionen. Her ser man specifikt på tvangsauktionerne i perioden 2007 – 2012.

Projektet baseres på registeroplysninger med information om hver enkelt bolig og familie, der har gennemgået tvangsauktion, såkaldte ”mikrodata”. Ved hjælp af registeroplysningerne er det muligt at analysere historikken i tiden før og efter selve tvangsauktionen. I bedste fald kan dette føre til bedre kreditvurderings- og rådgivningsværktøjer, og hjælpe med til at der bliver færre af disse hændelser i fremtiden.

Find mere om