Mens vi venter på den bløde landing

Indblik er i denne uge skrevet af Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Boligmarkedet har braget afsted i mere end et år nu. Det skyldes flere forhold – ikke mindst at mange af os har brugt mere tid derhjemme til at reflekterer over vores boligbehov. Samtidig har vi haft flere penge at bruge på boligen – både fordi vi ikke har kunne bruge dem som normalt, og fordi mange paradoksalt nok har fået flere af dem – og det har presset efterspørgslen i vejret.

Det stigende boligsalg har fået et ekstra løft af, at coronakrisen fortsat har budt på billig finansiering. Læg dertil et udbud, der slet ikke har kunne følge med, og så har du opskriften på et boligmarked på renden af overophedning. Det ikke bare et fænomen vi ser herhjemme, men i stort set hele den vestlige verden.

Køligere tider på vej

Nu er der imidlertid så småt tegn på, at presset på boligmarkedet er begyndt at aftage. Renterne er begyndt at stige, og det bør – alt andet lige – dæmpe priserne, om end med en vis forsinkelse.

Vigtigst af alt, er vi (7-9-13) er ved at lægge coronakrisen bag os. Vi er ikke længere begrænsede til at være i vores boliger, vi går igen på restauranter, til koncerter, og stadig flere danskere pønser nu på at komme ud at rejse igen – noget der nærmest var utænkeligt for blot et par måneder siden.

Antallet af fremvisninger toppede i februar og marts, og der ses nu på 16 procent færre huse end for bare et par måneder siden. Korrigeret for sæsonudsving skal vi tilbage til før coronakrisen for at finde et tilsvarende niveau for fremvisninger af sommerhuse, som der har været i maj måned i år.

Handelsaktiviteten lader også til at have toppet i vintermånederne, og er faldet støt i løbet af foråret.

Forventer ikke voldsomme prisfald forude

Når det er sagt, er aktiviteten stadig højere end før corona ramte – både for huse og lejligheder. Boligerne bliver fortsat solgt ekstremt hurtigt, og priserne bliver ved med at slå rekorder, om end de ikke stiger helt så hurtigt som omkring nytår.

En mere dæmpet prisudvikling vil blive budt velkommen. For jo længere tid priserne stiger så kraftigt, som de har gjort det seneste år, jo større bliver risikoen for et pludseligt skifte på boligmarkedet.

En kraftig stigning i renterne, eller en for kraftig opstramning af lånereglerne, kan i værste fald give en hård frem for en blød landing på boligmarkedet – navnlig hvis det falder sammen med et generelt fald i aktiviteten i takt med, at vi lægger coronakrisen bag os.

Selvom risikoen for prisfald bestemt er til stede, hvis boligmarkedet skulle blive ramt af den perfekte storm, er det ikke vores hovedforventning. Det skyldes blandt andet, at mange boligsælgere i så fald vil foretrække at udskyde et salg til et mere gunstigt tidspunkt og dermed drive udbuddet ned. Og dertil kommer, at danskerne generelt er blevet rigere, siden corona ramte. Det er med til at holde hånden under efterspørgslen.