Mange boligejere mener stadig, at det er vigtigt at blive gældfri

I denne uge er indblik skrevet af cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark

Flertallet af landets boligejere drømmer om at blive gældfri. Således viser en undersøgelse, som vi har lavet i samarbejde med TNS Gallup, at hele 52 % af boligejerne mener, at ”det er vigtigt at blive gældfri før eller siden”. Næsten hver fjerde boligejer erklærer sig ”meget enig” i dette udsagn, mens 28 % ”blot” er enig i udsagnet. Omtrent hver fjerde boligejer, har ikke den store holdning til dette spørgsmål, mens den resterende fjerdedel faktisk er direkte uenige i, at det er vigtigt at blive gældfri.

I virkeligheden er der ikke noget rigtigt svar til spørgsmålet om, hvorvidt man skal være gældfri eller ej. Det er i høj grad et spørgsmål om ens egne præferencer og temperament. At blive gældfri kan for nogle betyde ekstra frihedsgrader i deres økonomi senere i livet, og måske også et ønske om, at give en god arv videre til næste generation.

Når det er sagt, er ønsket om at blive gældfri nok også en holdning, vi bærer med os fra tidligere generationer. I takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne – der i dag har en samlet værdi, der er på niveau med boligformuen og væsentligt større end friværdierne på boligmarkedet – har boligejerne et langt mere solidt udgangspunkt for alderdommen end tidligere. Derfor oplever man også i stigende grad, at flere danskere er blevet opmærksomme på, at der er andre måder at spare op til alderdommen på end via afdrag på sine mursten – og at man ikke behøves at blive gældfri for at opnå en fornuftig privatøkonomi i pensionisttilværelsen.

Endvidere har introduktionen af eksempelvis afdragsfrie lån, også gjort det nemmere for boligejerne før eller siden at stoppe sine afdrag i murstenene, hvor det tidligere ”krævede”, at man løbende skulle optage tillægslån for at udjævne afdragsbetalingerne over tid.

Under alle omstændigheder er bundlinjen, at det er vigtigt for boligejerne, at få gjort sig sine tanker om fremtiden i forhold til deres ønsker til levestandard i pensionisttilværelsen – og dermed også deres behov for opsparing. Og endeligt hvordan denne opsparing skal fordeles mellem opsparing i mursten, arbejdsmarkedspension og evt. egen frivillig pensionsopsparing. At næsten hver fjerde boligejer som tidligere nævnt ikke har en holdning til, om det er vigtigt for dem at blive gældfri eller ej indikerer, at der i hvert fald er en del boligejere, som ikke aktivt har gjort sig sine tanker på dette område.

Der er ikke den store forskel på mænd og kvinder i forhold til ønsket om at blive gældfri, jf. nedenstående tabel. Der er også relativ stor enighed omkring, hvor vigtigt det er at blive gældfri på tværs af landets boligejere. Dog skiller Region Nordjylland sig mærkbart ud, hvor 2/3 mener, at det er vigtigt at blive gældfri – altså en understregning af, at man ser lidt mere konservativt på privatøkonomien i det nordjyske.

Til gengæld er det måske en smule overraskende, at Region Hovedstaden placerer sig nogenlunde midt i feltet, hvor godt halvdelen af boligejerne mener, at det er vigtigt at blive gældfri. At det er overraskende skal ses i lyset af de senere års kraftige boligprisstigninger og et prisniveau noget over landsgennemsnittet. Selv uden nødvendigvis at blive gældfri i hovedstadsområdet, kan man med andre ord have sparet en ganske betydelig friværdi op – som kan være væsentligt større end i andre dele af landet, hvor boligejeren endda har betalt sin gæld ud.

Ellers er det interessant at se, at vurderingen af vigtigheden af at blive gældfri skrumper markant med alderen. I aldersgruppen fra 30-39 år mener hele 80 % af boligejerne, at det er vigtigt at blive gældfri over tid, og så er det 64 % i alderen fra 40-49 år, 49 % i alderen fra 50-59 og endeligt kun 23 % i alderen 60+. En oplagt tanke er, at man som relativ ny på boligmarkedet måske er noget mere idealistisk indstillet i forhold til at få betalt sin gæld ud og samtidig tænker, at der er rigtig mange år til at få afdraget gælden. På et senere tidspunkt i livet får man typisk et bedre indblik i sin pensionsopsparing samt udviklingen i sin friværdi i boligen. Og i takt med at man nærmer sig pensionstidspunktet desto lettere bliver det hermed at forholde sig til, hvor vigtigt det er, at få betalt gælden helt ud i forhold til de andre prioriteter, man har i sin tilværelse.

Tabel: Holdning: ”Det er vigtigt at blive gældfri før eller siden”

Kilde: TNS Gallup

Note: Afrundinger gør, at summen ikke nødvendigvis summer til 100 i tabellen

Find mere om