Lån med afdrag kan toppe i 2016

I denne uge er Indblik skrevet af direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft

Boligejerne optager i stigende grad lån med afdrag, og tendensen begyndte for alvor i 2013, hvor de afdragsfrie lån toppede. 2016 kan blive året, hvor lån med afdrag bliver reglen mere end undtagelsen for boligejerne.

De danske boligejere har gennem det seneste år for alvor fået øjnene op for lån med afdrag. I 2015 steg lån med afdrag med omkring 41 mia. kr., svarende til en stigning på cirka 7 pct. på årsbasis, mens de afdragsfrie lån faldt med 39 mia. kr. svarende til et fald på små 6 pct. Det er først i de senere år, at vi ser et så markant comeback for lån med afdrag både set i kroner og øre og procentvis.

Tal fra realkreditssektoren udlånsstatistisk viser, at den procentvise andel af afdragsfrie lån toppede i 3. kvartal 2013 med at 56,7 pct. af boligejernes lån var afdragsfrie. Ultimo 2015 var situationen, at andelen nu var reduceret til 52,1 pct. af den samlede gæld. Det lyder måske ikke af meget, men faktisk har boligejerne reduceret lån uden afdrag med knap 50 mia. kr., og lån med afdrag er øget med 85 mia. kr. siden efteråret 2013.

Et eksempel kan illustrere hvor mange boligejere, der bevæger sig hen imod lån med afdrag i øjeblikket. Hvis vi forudsætter, at et gennemsnitligt hus i Danmark koster 1,5 mio. kr., så svarer det til at over 70.000 boligejere har taget lån med afdrag siden 2013. Der er adskillige grunde til, at boligejerne i stigende grad tager lån med afdrag, og både myndighederne og institutterne har i de senere år opfordret til at overveje lån med afdrag. Det store skifte skyldes en kombination af flere forhold, nemlig at flere nye boligkøbere vælger lån med afdrag, og i forbindelse med konverteringer af eksisterende lån vælger flere lån med afdrag end for blot få år siden.

I dag er lån uden afdrag fortsat mest udbredt, og udgør cirka 52 pct. af boligejernes gæld. Hvis udviklingen fra perioden 2013 til 2015 fortsætter med uformindsket styrke, så vil der allerede i løbet af 2016 være flest lån med afdrag. Konkurrencen for boliglån er benhård, og ved valg af lånetype skelner kunden også til bidragssatsen, der generelt er lavere for lån med afdrag end uden, og prisdifferentieringen er langt større end dengang lånet blev indført i 2003.

Nedenstående grafer viser en fremskrivning af udviklingen siden 2013, og holder den er der ved udgangen af 2016 flere realkreditlån med afdrag end uden.

Kilde: Realkreditforeningens beregninger ved fremskrivninger af Nationalbankens MFI-statistik

Find mere om