Hvor bor de store børnefamilier egentlig?

Indblik er i denne uge skrevet af cand.polit, Curt Liliegreen, der er projektdirektør hos Boligøkonomisk Videncenter.

Børnefamilierne er et begreb i den offentlige debat. Politikerne skiftes til at love at gøre noget for børnefamilierne, mens der til andre tider kommer indgreb, der er slet skjulte tiltag for at ramme ”indvandrerfamilier med mange børn”. Men hvor mange børnefamilier – rigtig store børnefamilier med fem børn eller flere – er der egentlig i Danmark? Og hvor bor de?

Svaret er 4.172 her i 2017, hverken flere eller færre. Ser man på familierne med fire børn, så er der 16.620 af dem. Springet fra fire til fem børn er altså usædvanligt. De helt store børnefamilier er sjældne i Danmark i dag. Og hvor er de så bosat? Hvis man gætter på, at de ikke er søgt mod de dyreste boliger på Frederiksberg, Gentofte eller Lyngby, så har man ret.

Frederiksberg, Dragør, Hørsholm og Gentofte er de kommuner i Danmark, der har den laveste andel af familier med fem børn eller flere. På Frederiksberg er det 0,05 procent, altså ikke fem procent, men derimod nul komma nul fem procent af alle familier, der har fem børn eller flere. Det blev til 31 sådanne børnefamilier i alt primo 2017.

Her bor børnefamilierne

Børnefamilierne er at finde i to hovedområder. Det første område er yderområder – man kan kalde dem landkommuner – i Jylland. Det er Morsø, Vesthimmerlands, Ringkøbing-Skjern og Billund, der fører an. Derimod er der ikke den store andel af børnefamilier i landkommuner på Sjælland og Fyn. Stevns, Nordfyns, Kerteminde og Samsø ligger meget lavt. Lolland og Guldborgsund ligger heller ikke i den høje ende.

Den anden type af kommune med mange børnefamilier – dog ikke så mange som Morsø og Vesthimmerlands – er de Københavnske omegnskommuner langs Køge Bugt. Det skal forstås bogstaveligt. Der er her givetvis tale om indvandrerfamilier, men den høje andel af store børnefamilier findes i relativt få af omegnskommunerne. Det er Brøndby, Ishøj, Høje-Taastrup og Albertslund. Det er kommuner med mange almene familieboliger.

Imidlertid er der andre omegnskommuner med et betydeligt antal almene boliger, men med relativt få børnefamilier. Det gælder Ballerup, Hvidovre, Herlev og Glostrup. Den omegnskommune, der har relativt flest store børnefamilier er Brøndby, der har 188. Det er en kvart procent af alle familier i kommunen.

Disse tal vil måske overraske dem, der har en opfattelse af den almene sektor som værende præget af store børnefamilier. Den opfattelse er altså langt hen ad vejen en myte. Det mest karakteristiske ved husstandene i den almene sektor er den store andel af husstande, hvor der kun er én person. Det gælder også i Region Hovedstaden. 49 procent af husstandene i den almene sektor i Hovedstaden har kun én person. Til sammenligning gælder det kun for 37 procent af husstandene i den øvrige del af boligmarkedet i regionen.

Den store attraktion

Attraktionen ved de jyske landkommuner for en stor børnefamilie opdages ved et par klik med musen på mæglernes hjemmesider. På Morsø, der er Danmarksmestre i børnefamilier, kan man få en velholdt villa på 200 kvadratmeter for under en million kroner. Her vil priserne starte ved 1,8 til to millioner kroner i Aarhus kommune og fem-seks millioner kroner i Københavns kommune.

Nu er der ikke noget nyt i, at der er billigere på landet end i byen, men forskellen mellem land og by er taget støt til gennem de sidste 25 år. I starten af 1990’erne kunne man få 1,3 kvadratmeter hus i Vesthimmerlands kommune for de penge, der kunne købe en kvadratmeter i Aalborg. Det bytteforhold er ændret, så man i dag får over to kvadratmeter hus i Vesthimmerlands for samme udgift som en kvadratmeter i Aalborg.

Til glæde for byboerne, der har tjent formuer, til ugunst for landkommunerne. Skal man finde en positiv side af det, så er det, at de store billige boliger ude i landdistrikterne også kan være til gavn for livskvaliteten for de, der har valgt mange børn til.

Find mere om