Hvad bestemmer egentlig renteniveauet?

Denne uges Indblik i Boligmarkedet er skrevet af Sofie Heerup Friis fra BRF Kredit.

Der er ikke længe til, vi vender det sidste kalenderblad, og 2014 bliver til 2015. Ser vi på renteudviklingen, må 2014 siges at have været et begivenhedsrigt år. Det var nok de færreste, der havde forudset de renteniveauer, vi står med i dag.

De korte renter har været lave gennem hele 2014, men særligt når vi retter blikket mod de fastforrentede lån, måtte vi endnu engang lade os overraske. Vi har i løbet af året set de lange renter falde betydeligt, og til et niveau vi for år tilbage slet ikke turde drømme om. Der er således åbnet op for fastforrentede lån med en historisk lav kuponrente på blot 2,5 pct., som har givet nye muligheder for låntagerne.

Ser vi på de korte og lange renter, så bestemmes disse af forskellige faktorer i økonomien. Ofte har de pengepolitiske signaler fra centralbanker samt forventninger til økonomien på kort sigt stor betydning for de kort renter, som er særligt interessante for boligejere med variabelt forrentede lån. I Danmark skal vi her rette blikket mod Den Europæiske Centralbank, når vi vil betragte signaler, som kan påvirke de korte renter.

Den Europæiske Centralbank har et mål om at holde den årlige stigning i forbrugerpriserne på omkring 2 pct., og den har således en kasse med værktøjer, der gerne skulle kunne hjælpe dem at holde priserne stabile. Et af værktøjerne er fastsættelsen af den ledende rente.

Den ledende rente sender et signal til handelsmarkederne om, hvor meget prisen er på penge. Med andre ord vil en lav rente betyde, at det er billigt at låne penge, hvilket gerne skulle sætte gang i aktiviteten i økonomien. Et andet værktøj, en centralbank kan hive op af værktøjskassen, er likviditet til rådighed. En centralbank kan således vælge at stille mere eller mindre likvidtit til rådighed. Vælger en centralbank at sprøjte mere likviditet ud i markederne, vil der således være et stort udbud af penge, hvilket vil få prisen på penge til at falde.

Den lange rente er derimod sværere at forudsige. Den er i højere grad drevet af forventninger til økonomien på langt sigt. Det betyder, at er der en forventning om høj vækst vil det give en relativ høj lang rente, hvorimod forventninger om svag vækst i stedet vil give en relativ lav lang rente. Kobler vi det sammen med det, vi har set i årets løb, så er renterne herhjemme blandt andet blevet presset ned af den svage vækst i Europa og uroen i Ukraine.

Boligejere har glæde af de lave renter

Der er ingen tvivl om, at du som boligejer i øjeblikket har gavn af det lave renteniveau. Renten har stor betydning for de månedlige betalinger, og lave renter gør det nemlig mere overkommeligt at betale af på lånet. Samtidig skal du huske på, at realkreditlån afdrages efter annuitetsprincippet. Det betyder, at jo lavere renten er, desto mere afdrager du på dit lån, hvorfor valg af lån med afdrag bare af denne er årsag er tilrådeligt.

Derudover gør de lave renter det alt andet lige nemmere at træde ind på boligmarkedet, idet de lave renter er med til at trække boligbyrden ned. Desuden spiller renteniveauet oftest en rolle, når der skal vælges lån. Et valg der dog først og fremmest bør afhænge af risikoprofil, tidshorisont osv.