Huskøberne er blevet ældre igennem en længere årrække

Denne uges Indblik er skrevet af Jakob Holmgaard, der er fuldmægtig i afdelingen for Priser og Forbrug hos Danmarks Statistik og medforfatter til en ny analyse af køberne af enfamiliehuse.

Den gennemsnitlige alder på huskøbere er steget igennem en længere årrække, og på tyve år er den steget med over fire år. Dette er en af konklusionerne i en ny analyse, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

I 2018 var huskøberne i gennemsnit 42,6 år gamle, mens gennemsnittet var 38,1 år i 1998. Desuden viser analysen, at vi generelt kommer senere ind på husmarkedet, og at alle aldersgrupper fra 30 år op opad er mere aktive huskøbere nu end tidligere.

I figuren nedenfor ses aldersfordelingen for huskøberne i 1998 og 2018.

I 1998 var knap 10 procent af huskøberne mellem 18 og 24 år – i 2018 er den tilsvarende andel 4 procent. Omvendt var 14 procent af huskøberne fyldt 60 år i 2018, mens det kun gjaldt for 8 procent i 1998.

Over en periode på 20 år kan vi derfor se, at det særligt er de helt unge huskøbere, der er blevet forholdsvis færre af, imens andelen af huskøbere over 60 år er vokset.

Fordeling af huskøbernes alder:

Konklusionen holder trods befolkningsudviklingen

Fortolkningen af den direkte sammenligning mellem 1998 og 2018 kræver lidt forsigtighed, da aldersfordelingen i befolkningen også har ændret sig i perioden.

Figuren nedenfor kompenserer for dette ved at vise andelen af befolkningen i forskellige aldersgrupper, som købte hus i henholdsvis 1998 og 2008.

Andelen af huskøbere var i 1998 højest for personer i sidste halvdel af 20’erne, mens andelen af huskøbere i 2018 var højest for i personer i 30’erne. Samtidig er andelen af huskøbere blandt de helt unge faldet fra 1998 til 2018 og steget blandt de ældste aldersgrupper.

En af årsagerne bag udviklingen kan være, at flere i 20’erne er under uddannelse i 2018, end tilfældet var i 1998. Og hvis man er under uddannelse, er det ikke sikkert, at man har penge til at købe et hus.

Andelen af befolkningen, der købte hus efter alder:

Kun få unge huskøbere i og omkring København

Der er betydelige regionale forskelle i huskøbernes alder. For eksempel er det ret få personer under 30 år, der køber hus i og omkring hovedstaden. Andelen er særligt lav i København og på Frederiksberg og i kommunerne nord for København.

Til gengæld er der forholdsvis mange unge huskøbere i store dele af Jylland og i nogle kommuner på Vest- og Sydsjælland.

Den lave andel af unge huskøbere i og omkring hovedstaden kan skyldes, at mange unge i dette område i stedet køber ejerlejligheder eller andelslejligheder, ligesom mange unge i disse områder er under uddannelse og/eller bor til leje.

Det kan også hænge sammen med, at enfamiliehusene har de højeste gennemsnitspriser i disse kommuner.

Du kan læse flere fakta om huskøberne i Danmarks Statistiks analyse, som du finder her.

Find mere om