Gisper boligmarkedet efter vejret?

Murermestervilla

Foto: Boligsiden

Denne uges er Indblik i Boligmarkedet skrevet af Ulrikke Ekelund, Cheføkonom i BRFkredit.

De seneste tal viser, at boligmarkedet stadig er skrøbeligt til trods for, at vi det seneste års tid har oplevet bedre tider på boligmarkedet. Umiddelbart virker det nemlig som om, at boligmarkedet i øjeblikket gisper efter vejret og er ved at tabe pusten en smule. Men er det nu også så underligt? Her må svaret nok siges at være, at det ikke er så usædvanligt endda. Når store bjerge skal bestiges, så har alle behov for at stoppe op for at trække vejret og igen få fyldt iltdepoterne op. Det er trods alt et af de større bjerge, boligmarkedet er i færd med at bestige, hvorfor et gisp efter vejret i ny og næ må siges at være ganske naturligt for, at man igen kan få plantet flaget på toppen af bjerget og signalere, at man er ovenpå igen.

På månedsbasis ser vi aktuelt, at boligudbuddet falder, hvilket i og for sig ikke kommer som nogen stor overraskelse, idet boligpriserne er faldende. Der har nemlig gennem nogen tid nu været en god sammenhæng mellem, at boligudbuddet falder, når boligpriserne falder. Vi kan dog glæde os over, at når der kigges på den årlige udvikling, så oplever vi stadig stigninger i antallet af udbudte boliger – såvel som i priserne. Det betyder, at der trods alt er nok at vælge imellem, hvis man er på jagt efter en bolig. Det er dog store regionale forskelle.

Knaphed på ejerlejligheder

Retter vi blikket mod ejerlejlighedsmarkedet synes der nemlig at være en vis knaphed på ejerlejligheder i de større byer, hvilket også sætter sig i prissætningen.  Over det de seneste 12 måneder er udbudspriserne, som er den pris ejendomsmæglerne forventer at kunne sælge boligen til, steget med 5,4 pct. for ejerlejligheder. Kigger vi på nedtagningspriserne for ejerlejlighederne, så fremgår det, at det rent faktisk lykkedes ejendomsmæglerne at sælge til højere priser for ejerlejlighederne. Nedtagningspriserne er således steget med 4,7 pct.

For parcel- og rækkehuse ser vi dog et lidt andet billede. Her er udbudspriserne nemlig faldet med 0,3 pct. Det er dog værd at bemærke, at til trods for, at udbudspriserne for parcel- og rækkehuse falder på landsplan, så er de faldende udbudspriser et jysk fænomen. Udbudspriserne er nemlig stigende på både Sjælland og Fyn. Retter vi blikket mod nedtagningspriserne, så lykkedes det ikke helt ejendomsmæglerne, at sælge til parcel- og rækkehusene til højere priser, idet nedtagningspriserne for parcel- og rækkehuse er faldet med 1,5 pct.

Vi må forvente en puster i ny og næ

Alt i alt har vi således et boligmarked som gisper efter vejret og lige skal have depoterne fyldt op igen før, at bjerget kan bestiges. Derfor må vi vænne os til, at boligmarkedet i perioder tager sig en puster. Økonomisk set er vi i en skrøbelig vending, men lykkes det at få skabt arbejdspladser og få skabt rigtige fald i ledigheden, så vil boligmarkedet også igen begynde at rette sig. Vi har en forventning om, at boligpriserne fremadrettet vil stige i et afmålt tempo igennem året. Når det er sagt, har vi også en forventning om, at de regionale forskelle på det danske boligmarked vil tage til i styrke. Det skyldes i høj grad befolkningstilvæksten i de større byer.