Forvirret over udviklingen på boligmarkedet?

Indblik er i denne uge skrevet af Per Bie, der er administrerende direktør i Danbolig

Udviklingen på boligmarkedet er et varmt emne i nyhedsbilledet. Og det med rette. Boligmarkedet er et vigtigt emne; det gælder både på det mikro- og makroøkonomiske niveau, på det politiske niveau og ikke mindst for nuværende og kommende boligejere.

Men det er nemt at blive en smule forvirret over, hvordan det faktisk står til på boligmarkedet. Den ene dag kan vi læse, at boligpriserne er på himmelflugt, mens vi den næste dag kan læse, at de stagnerer eller ligefrem falder.

Derfor er det vigtigt, at vi kan gennemskue tallene, når vi læser de mange nyheder, så vi undgår unødvendige bekymringer og ikke får den forkerte opfattelse af, hvordan det står til på boligmarkedet.

Så hvordan kan vi navigere i nyhederne uden at miste retningsfornemmelsen?

Udbydere af statistikkerne

I Danmark har vi flere forskellige udbydere af statistikkerne, hvoraf nogle af de største er Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatistik, Finans Danmarks boligmarkedsstatistik og Boligsidens Markedsindeks, som hver især bruger forskellige datagrundlag og statistiske metoder.

Ejendomssalgsstatistikken indeholder alle tinglyste handler bortset fra tvangsauktioner. Boligmarkedsstatistikken er en oversigt over alle tinglyste handler, som har været udbudt på nettet af en ejendomsmægler, mens datagrundlaget i Boligsidens Markedsindeks er indberettede handler fra ejendomsmæglere på Boligsiden.dk.

Samtidig ligger der forskellige beregningsmetoder til grund for statistikkerne, som kan give udsving i tallene. Der er ikke tale om store udsving, men det er med til at forklare, hvorfor statistikkerne samlet set kan udvise forskellige resultater.

Elementer af tilfældighed

Måned, kvartal eller år? Hvis man støder på en nyhed om boligmarkedet, som viser et her-og-nu-billede mellem to enkeltstående måneder, er det som udgangspunkt et spinkelt grundlag at spå en egentlig ny retning for boligmarkedet ud fra.

Boligpriserne kan svinge fra måned til måned og siger ikke nødvendigvis noget om den øvrige udvikling. Der kan være tale om tilfældigheder, hvorfor det kan være usikkert at konkludere en udvikling på baggrund af enkeltstående udsving i priserne.

I stedet er det mere retvisende, hvis tallene dækker en periode på minimum et kvartal og gerne længere, så vi får perspektivet med og ikke alene forholder os til en enkelt måned, der kan give et misvisende billede af udviklingen.

Inflation og sæsonudsving

Det er også værd at notere, om der i beregningen af tallene er taget højde for inflation og sæsonudsving. Sæsonudsving er et udtryk for, at boligsalget af ejerlejligheder og enfamiliehuse typisk er størst i forårsmånederne og mindst i vindermånederne. Boligpriserne har samme sæsonmønster, men med mindre relative udsving.

Som oftest tager økonomerne højde for inflation og sæsonudsving i deres beregninger, og på den måde behøver vi ikke få panderynker og bekymringer over udsving, som kan forklares med de normale sæsonudsving på boligmarkedet.

I starten af 2020 vil ejendomssalgsstatistikken fra Danmarks Statistik desuden blive suppleret med sæsonkorrigerede tal på kvartalsniveau for både prissalg og prisindeks, så der opnås et fælles udgangspunkt for alle brugerne af statistikken.

Undgå unødvendige bekymringer

Som jeg indledte med at skrive, er det vigtigt, at vi kan gennemskue tallene i de mange nyheder om boligmarkedet. Det gælder ikke mindst, fordi udviklingen på boligmarkedet er drevet af økonomiske såvel som psykologiske faktorer.

På den økonomiske front spiller den lave rente og høje beskæftigelse en væsentlig rolle, mens troen på fremtiden spiller en rolle på den psykologiske front. Netop derfor er det ikke uvæsentligt, at vi kan navigere i nyhedsstrømmen og undgå unødvendige bekymringer.

Som ejendomsmæglere bliver vi naturligvis ofte mødt af spørgsmål til udviklingen på det lokale marked, og hvis du gerne vil have mere viden, kan du altid tage fat i din lokale ejendomsmægler.

Find mere om