Flere vælger fast rente

I denne uge er Indblik skrevet af makroøkonom i Sydbank Peter Bojsen Jakobsen

Verden over – og særligt i Europa – er renterne presset i bund, og set over de seneste 6 måneder har renten aldrig været lavere Danmark. Det er særligt den europæiske centralbanks massive opkøb af statsobligationer, som har sendt renterne i kælderen henover første halvår af 2015.

Det hidtil nu usete lave renteniveau har naturligt affødt store bevægelser på det danske lånemarked. Både virksomheder og danske forbrugere har udnyttet muligheden for at få en fast lav rente, og siden nytår har der været et historisk ryk fra variabel til fast rente. Set over det sidste år er virksomhedernes realkreditlån med fastrente vokset med 10 procent, mens samme tal for forbrugerne er helt oppe på 12 procent. I en situation hvor det samlede udlån er vokset med ca. 2,5 procent, er det et klart bevis på, at både forbrugernes og virksomhedernes appetit på lån med fastrente er vokset betydeligt som følge af det historisk lave renteniveau.

At virksomheder og forbrugere har udnyttet den lave rente til at få et fastforrentet lån kan være en fordel for dansk økonomi generelt. Når en større del af det samlede udlån i dansk økonomi er med fastrente, er økonomien som helhed nemlig mindre udsat overfor udsving i renten. En pludselig rentestigning vil derfor få mindre effekt for væksten i dansk økonomi end ellers. Det sikre et mere robust udgangspunkt for det igangværende opsving, og at flere nu vælger fastrente er derfor en god nyhed for dansk økonomi generelt.

Find mere om