Finansloven for 2014 er positiv – men ikke skelsættende

Denne uges er Indblik i Boligmarkedet skrevet af Ulrikke Ekelund, Cheføkonom i BRFkredit.

I uge 48 fik regeringen langt om længe sat det sidste punktum i aftalen om finansloven for næste kalenderår. Den blev i sidste time lidt overraskende indgået med Venstre og Det Konservative Folkeparti og indeholder flere elementer, som tilgodeser virksomhederne, arbejdsmarkedet, de ældre mv. En del af fradrag og afgiftslempelser fra skattereformen 2012 er således blevet fremrykket til allerede at gælde fra næste år. Desuden tyder alt på, at det er blevet endeligt, at ejendomsvurderingerne for 2011 videreføres til og med 2014. Fremrykningen af elementerne i skattereformen giver god mening i konteksten af behovet for vækst, da det understøtter de danske virksomheders muligheder for at komme hurtigere på fode og ikke mindst behovet for at få gang i arbejdsmarkedet. I sidste ende vil det også understøtte boligmarkedet, især hvis flere føler sig sikre i deres arbejdsliv. Det er ofte en af de udslagsgivende faktorer, når man leder efter en ny bolig. Dog rækker elementerne i finansloven formentlig ikke langt nok til, at vi vil opleve markante udslag på tillidsindikatorer, vækstindikatorer, arbejdsmarkedet mv., men selv de små ting tæller i disse tider.

Politikerne søger at understøtte vækst

Slutresultatet af finansloven viser, at der er politisk vilje til at komme dansk økonomi til undsætning. 2013 har ikke været så indbringende et år, som vi havde forventet, da vi gik ind i året. Dog har boligmarkedet til trods klaret sig bemærkelsesværdigt godt. Især ejerlejlighedsmarkedet i de større byer har haft meget pæne prisstigninger, hvilket til dels kan hænge sammen med, at der efterhånden har været et stort opsparet behov for at komme videre til næste bolig og ikke mindst det fortsat lave renteniveau. At året vækstmæssigt har skuffet lidt skyldes ikke nødvendigvis uvilje fra de danske politikeres side, men i høj grad den stilstand, der præger hele Europa. På den anden side af Atlanten er USA ved at komme op i gear, mens vi i Europa i højere grad står i tomgang. Flere lande kæmper fortsat med at implementere og fastholde reformer og momentum. Da Danmark er en lille åben økonomi, der er stærkt afhængig af aktiviteten blandt vores samhandelspartnere, kan vi ikke undgå at blive ramt.

Glæde hos dansk erhvervsliv

Dansk erhvervsliv kan dog som nævnt glæde sig over, at der i finansloven fremrykkes lempelser af skatter og afgifter, hvilket kan være en løftestang til den bedre konkurrenceevne, som virksomhederne i den grad skriger efter. Det vil også gavne arbejdsmarkedet, hvis virksomhederne i højere grad bliver konkurrencedygtige. Derudover understøtter aftalen tilskyndelsen til at arbejde i form af, at de planlagte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget i 2015 allerede opnås i 2014. Endelig øges incitamentet til at arbejde ved siden af kontanthjælpen. Og arbejdsmarkedet har netop brug for en vitaminindsprøjtning. Tal fra Danmarks Statistik har for nylig vist, at antallet af ansatte på deltid er steget med næsten 50 pct. fra 2007 og frem til i dag, og heraf er andelen af ufrivilligt deltidsansatte steget fra 13 til 19 pct. i samme periode. Der har altså ikke været efterspørgsel nok til, at virksomhederne ansætter på fuld tid, men derimod er nødsaget til at nedsætte de ansattes arbejdstid for at kunne få det til at løbe rundt. Finansloven anno 2014 vil formentlig have svært ved at gøre endeligt op med denne tendens, men vi håber på, at den om ikke andet kan dæmme op og understøtte vækst og arbejdsmarkedet, og heraf følgende positiv afsmitning på boligmarkedet.

Forventer ikke markant vækst i 2014

Vi har desværre ikke de store forventninger til væksten i det kommende år, som formentlig vil kravle op i underkanten af 1 pct. Men mange bække små kan forhåbentlig være med til at forstærke de positive tendenser, der trods alt ses i dansk økonomi. Vores forventninger til boligmarkedet til næste år er, at priserne mere eller mindre stabiliserer sig, og de positive tendenser fra de større danske byer stille og roligt breder sig til resten af landet.