Få papir på det

I denne uge er Indblik skrevet af advokat Helle Larsen fra Danske Familieadvokater

Så kort kan det siges, men ofte går det galt alligevel

For noget tid siden henvendt en kvinde sig på vores advokatkontor. Hun og hendes tidligere samlever havde for et par år siden, købt hus sammen. De havde sparet køberrådgivningen væk. Hun havde orden i sin økonomi. Det havde den mand, hun ville indlede samliv med ikke. Han stod i RKI. Det betød, at købet af huset ikke kunne finansieres. Enten kunne han ikke stå som medejer af huset eller også skulle han slettes i RKI. Gælden manden stod i RKI med var på 40-50.000 kr. De penge havde kvinden, så hun sagde: ”Pyt – de penge låner du af mig, så indfrier du gælden, og vi kommer begge to til at stå på skødet”. De havde som skrevet ingen køberrådgiver, og banken sagde ok for fremgangsmåden.

Så levede parret sammen et par år; men deres syn på tingene var forskelligt, og manden flyttede. Kvinden købte ham ud af huset, men da hun så sagde: Jeg vil gerne have de penge, du lånte af mig, da vi købte huset”. Var hans erindring, om aftalen noget anderledes. Hun havde givet ham pengene som en gave.

Nu kan man sige, at 40-50.000 kr. i mange familier, nok er mere end man plejer at give i gave, men det anfægtede ikke manden. Han holdt på sit.

Efter en retssag fik kvinden medhold i, at det var et lån, og at manden skulle betale tilbage til hende; men det kostede tid, kræfter og omkostninger at nå til det.

Hvis kvinden allerede, da hun lånte manden pengene, havde sikret sig et gældsbrev, hvor han anerkendte, at han skyldte hende pengene, kunne hun have sikret sig en ordentlig forrentning af pengene fra den dag hun ydede lånet, og havde gældsbrevet været med tvangsfuldbyrdelses-klausul, havde hun ikke behøvet gå i civilretten for at få dom for sit krav, men kunne have fået fogedens assistance til inddrivelse, og hun havde derudover haft et sikkert grundlag for modregning overfor den tidligere samlever, da hun købte hans andel.

De gode råd til dem, der køber hus sammen:

  • Kend din partners økonomi – bed om at få skattemappen, engagementsoversigten med banken etc. at se, inden du skriver under på noget
  • Aftal og skriv ned, hvad der skal gælde, hvis en af jer får et større beløb fra den anden – er det en gave, et lån eller betaling for andel i et aktiv
  • Hvis I låner penge af hinanden – uanset om I er gifte eller ugifte samboende – så få det på papir.
  • Aftalt og skriv ned, hvad der skal gælde, hvis den ene af jer skyder et større beløb end den anden ind i huset/lejligheden

Brug en advokat til at få lavet aftalen, så den er gyldig og brugbar, hvis I bliver uvenner.

Det kan være dyrt at spare på rådgivning både i penge, tid og kræfter, så søg rådgivning i tide, også når du køber bolig.

Find mere om