Er der behov for et indgreb på boligmarkedet?

Indblik er i denne uge skrevet af direktør, cand. Polit. Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.

Boligmarkedet i Danmark – og i andre vestlige lande som UK, Sverige eller USA – har været gennem en mærkelig tid. Efter at historisk massive hjælpepakker fik os gennem de første panikfyldte uger under pandemien i marts 2020, gik markederne amok i prisstigninger.

Internationalt har det især været tydeligt, at efterspørgslen i de større byområder drejede over mod enfamiliehuse fremfor lejligheder. Det gælder også i dele af Danmark, men vi har dog ikke oplevet den helt store forskel i prisstigningstakten på lejligheder og huse.

Ejerlejligheder i København går stadig som varmt brød med kort liggetid og lavt udbud. En forklaring kan være, at Danmark blev ramt i langt mindre grad end USA, UK og Sverige af smitten. Vi fik aldrig et decideret udgangsforbud modsat mange andre europæiske lande.

Lejlighedernes prisstigningstakt har dog været markant lavere end enfamiliehusenes i Region Hovedstaden i 2021. Det er et eklatant brud med udviklingen fra perioden 2010-2018. I juni 2021 lå årsstigningstakten for huse i regionen ifølge Danmarks Statistik på 18 procent, men på 13,1 procent for lejligheder.

Niveauet for huse er højt. Det har i nyere tid kun været deroppe og over i 1994 med 18 procent, i 1996 med 17 procent og i 2006 med 37 procent. Meget langt fra nogen hverdagsbegivenhed.

Vær varsom med konklusionerne

Nu hvor restriktionerne er ophævet, melder spørgsmålet sig, om vi vil se en tilbagevenden til normen fra gamle dage. Vil nettoudflytningen fra København falde tilbage, falder antallet af handler, og vil ejerlejlighederne på ny overhale enfamiliehuse, hvad angår prisstigninger?

Afhængigt af svaret risikerer vi et indgreb i boligmarkedet.

Vi har lært én ting af pandemien og boligmarkedet, og det er, at ”plejer” er død. Man skal derfor være forsigtig med at konkludere noget som helst, for Covid19 har vist sig at være uforudsigelig.

Med alle de forbehold man kan tage, kan vi imidlertid observere, at antal handler er gået ned, mens udbuddet er gået op. Vi kan også se, at prisstigningstakten på boliger er gået ned, ligesom det er sket i Sverige. Den skulle gerne fortsætte længere ned i de næste måneder.

Vi kan ikke forsvare at have inflationskorrigerede prisstigninger på boliger hverken på det nuværende niveau eller på lad os sige 10 procent årligt i det uendelige. Det vil være en fest, man kommer til at fortryde.

Brug for mere tid

Historien viser, at efter hver periode med forcerede prisstigninger er der kommet en periode med prisdyk. Drømmen om en ”blød landing” har været illusorisk. Det bør køberne og långiverne erindre lige netop nu.

Det er muligt, at vi ser tegnene på en kommende mere tydelig afdæmpning på boligmarkedet. Derfor må man fraråde et politisk indgreb. Der er brug for mere tid, før vi med sikkerhed kender markedets retning. Det er det værste af alle svar: Der er brug for mere tid. Ikke desto mindre tror jeg, at det er det rigtige svar lige nu.