En mundtlig aftale er lige så gyldig, som en skriftlig

I denne uge er Indblik skrevet af advokat Helle Larsen.

Det hører jeg tit, når håndværkeren og boligejeren er blevet uenige, om hvad der egentlig var aftalt.

Det er også rigtigt, men det kan være ret svært at bevise, hvad en aftale gik ud på, når dem, der indgik aftalen, er uenig om indholdet.

Når man f. eks. køber nye døre til hele huset gennem tømreren, er det træls, hvis det først er, når regningen dumper ind ad døren, at det står klart, at man ikke var enige, om f. eks. at montering af dørgreb og beslag var inkl. i prisen, eller om leverance af karme og gerigter var en del af aftalen eller er en ekstra ydelse.

Derfor er det vigtigt, i hvert fald når man planlægger et større arbejde i huset, at man får lavet gode skriftlige aftaler. Bed håndværkeren udarbejde et specificeret tilbud, så du kan se, hvad prisen præcist dækker over. Spørg om det, du ikke forstår, så du og håndværkeren forstår hinanden og er enige om, hvad I har aftalt. Det er ærgerligt for begge, hvis I bagefter skal bruge tid og kræfter på at diskutere, hvad der skulle leveres og til hvilken pris.

Når du har fået et tilbud og har bekræftet, at du gerne vil benytte dig af det, sender mange håndværkere en ordrebekræftelse. Brug tid på at sikre dig, at ordrebekræftelsen svarer til tilbuddet og den bekræftelse, du har givet. Hvis den ikke gør det, skal du med det samme give håndværkeren besked om, at du ikke kan acceptere ordrebekræftelsen og begrunde dette.

Det vil altid være en god ide, hvis du skriver sådan en besked på en mail til håndværkeren og gemmer en kopi af mailen.

Når håndværkeren går i gang, så tjek op på, at arbejdet bliver udført, som det var aftalt. Er der fejl og mangler, hænger døren, er farven ikke som aftalt, eller mangler et beslag, så sørg for at give håndværkeren besked om, at du ikke mener, at arbejdet er i orden.

Håndværkeren har ret til at forsøge at afhjælpe mangler. Det kan gøres ved at reparere eller levere det manglende.

Kan manglerne ikke udbedres, så kan man enten hæve aftalen, hvis der er tale om alvorlige mangler, som gør det, man har fået, værdiløst, eller få et afslag/nedsættelse i prisen, hvis det er mindre alvorlige fejl.

Sørg for at gennemgå arbejdet med håndværkeren, så snart det er afsluttet, så I sammen kan se, hvis der er noget der skal laves eller efterleveres. Lav helst en kort skriftlig aftale om det.

Når håndværkeren har leveret dørene, sat dem i, og alt er i overensstemmelse, har han krav på sin betaling.

Modtager man regningen, før arbejdet er færdigt, eller der er mangler, kan man tilbageholde en del af betalingen svarende til det, det vil koste at få udbedret manglen eller til at få arbejdet gjort færdigt. Har man aftalt, at dørene skal leveres med dørgreb, og mangler alle dørgreb, kan man tilbageholde, hvad der svarer til deres pris inkl. moms og en andel af arbejdslønnen, indtil de er leveret og monteret.

Når du modtager regningen, så gå den grundigt igennem. Stemmer regningen ikke med jeres aftale – det var måske aftalt, at tømreren som en del af tilbuddet, skulle sætte karme op, og nu står montering af karme som ekstraarbejde, så skal du protestere mod regningen. Gør det gerne pr. mail, så du har en kopi af din protest, men betal den del af regningen, som du kan godkende. Hvis du holder hele regningsbeløbet tilbage, selv om det kun er en del af regningen, du er utilfreds med, så risikerer du at komme til at betale renter og omkostninger til håndværkeren.

Det kan virke tungt og lidt bureaukratisk at kræve orden i papirerne, når man skal have noget lavet i huset. Hvis der er tale om mindre arbejder, kan det føles tungt, men reglerne er sådan, at man som køber/bestiller er forpligtet til at betale regningen for arbejder eller leverancer, man har købt, med det beløb håndværkeren eller leverandøren kræver, hvis man ikke kan bevise, hvilken pris der er aftalt, eller at regningen er alt for høj. Det kan være ganske svært at bevise, at den pris man bliver afkrævet er alt for høj. Ofte skal der en retssag og måske et syn og skøn på; Det kræver tid og kræfter, ligesom der også ofte vil være omkostninger, som ikke dækkes af modparten, retshjælpsforsikringen eller fri proces.

Det er altid billigere og enklere at lave aftaler, begge parter forstår og er enige om, når man går i gang med projektet, end hvis det først er gået skævt.

Se evt. http://taenk.dk/gode-raad/tema/haandvaerkere-i-huset/undgaa-dyre-misforstaaelser-med-haandvaerkeren