Det sker ikke for os

I denne uge er Indblik skrevet af advokat Helle Larsen.

Forleden drøftede jeg købet af et hus med et ungt par, der skulle flytte sammen. De glædede sig. Huset var dejligt. De havde gjort en god handel og investerede nu sammen mere end en mio. kr. i en bolig. De havde været i banken, havde fået en et godt kreditforeningslån og en finansiering i øvrigt, som var i orden. De ventede også barn. Så det var den dag svært at finde et ungt par, der var lykkeligere.

Under vores samtale faldt snakken, så om – hvad nu, hvis der skete en af dem noget. At en af dem, pludselig ikke længere kunne bidrage med det samme beløb til hverdags-økonomien, at en af dem – hvad ingen jo håber – skulle afgå ved døden.

Vi talte selvfølgelig om, hvor vigtigt det var at have styr på, om hele familien var ulykkesforsikret, hvilke dækninger, de hver især havde gennem deres pensionskasse, faglige organisation eller privattegnede ordninger.

Også unge mennesker og deres børn kan komme alvorligt til skade. Vi slog sammen op på www.pensionsinfo.dk . Det er ret enkelt, når man har sit nøglekort fra nem-id at se lidt om, hvilke ordninger man faktisk har, og hvordan de dækker en.

Det fik os til at tale om, at det måske var en god ide, at de hver især fik registreret den anden som samlever hos AtP.

Efter gennemgangen af ordningerne aftalte vi, at de hver for sig skulle tjekke, hvem, der er begunstiget i henhold til deres respektive pensionsordninger. Er ordningerne oprettet efter 1. januar 2008 eller har ordningerne fået nye vilkår efter denne dato, så er oftest sådan, at samlevere, der bor sammen på dødsfaldstidspunktet, og som har, har haft eller venter fælles barn, den primære modtager af ordningen, men tjek det. Det er for sent at gøre noget ved det, hvis dødsfaldet allerede er sket.

Vi talte også om, at hvis den vordende far døde, ville barnet være hans eneste arving, hvis barnet blev levende født og det blev afgjort, at han var barnets far.

Skulle den vordende far afgå ved døden før barnets fødsel, ville en række ting først kunne blive afklaret, når barnet var født, hvis ikke parret havde afgivet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring.

Det er derfor en sikring både af den vordende mor og barnet mod at skulle ind i en proces om faderskabet, hvis parret allerede inden fødslen, har afgivet fælles omsorgs- og ansvarserklæring overfor statsforvaltningen. Afgivelse af erklæringen kan ske inden barnets fødsel og betyder bl.a. også at forældrene får fælles forældremyndighed. Det betyder også, at der for den vordende mor vil være en større grad af sikkerhed for, hvordan hendes økonomiske forhold vil være.

Vi drøftede derefter, om ikke de skulle overveje at oprette testamente, således at de sikrede hinanden bedst muligt, hvis en af dem, skulle afgå ved døden.

Og nej – testamenter er ikke kun for rige mennesker – det gør en forskel for den efterladte, om han/hun er arving efter afdøde eller ej. Det gør også en forskel, hvor stor en del af boet, den efterladte arver.

Til sidst kom vi så til at tale om, at uanset, hvilke papirer jeg hjalp dem med, ville udgangspunktet være, at en samlever aldrig kan komme til at betale mindre 15 % i boafgift af afdødes forsikringssummer, udbetalte dødsfaldssummer fra pension eller arv efter samleveren, mens en ægtefælle ikke skal betale boafgift overhovedet.

Kun i forbindelse med tegningen af en krydsende livsforsikring, kan en samlever undgå at betale boafgift. Det skyldes, at forsikringen (der er tegnet på den anden samlevers liv) og dermed udbetalingerne fra den på den anden samlevers liv faktisk tilhører den, der har tegnet forsikringen.

Efter mødet var vi enige om, at det betaler sig at have en rådgiver, der udover at vide noget om ejendomshandel også ved noget om familie- og arveret. Når man køber hus sammen, investerer man store beløb, lad derfor være med at spare på rådgivningen.

Find mere om