Corona skubbede til drømmen om det gode boligliv

Indblik er i denne uge skrevet af Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

”Beliggenheden for ejendommen er meget dårlig, da der er ca. 200 meter privat vej at holde samt den længste kyststrækning af alle ejendommene i sognet i forhold til arealet…”

Nogenlunde sådan lød beskrivelsen i en BBR-meddelelse for et hus tilbage i 1973. Jeg faldt over dokumentet forleden, og beskrivelsen omhandler et hus, der ligger med fri adgang til vandet og den skønneste udsigt.

Den efterhånden aldrende meddelelse viser noget om, hvordan vores prioriteringer ændrer sig igennem tiden.

Dengang tilbage i 1973 var det tilsyneladende en decideret ulempe, at der var en vis afstand til vandet, som ikke kan bebygges. I dag vil boligkøberne gerne betale millioner kroner for at bo med udsigt til det våde element.

Ligesom vi som mennesker ændrer os, sker der også med tiden et skifte i vores prioriteringer og ønsker til vores bolig.

Drømme blev realiseret

Det seneste højaktuelle eksempel er den udvikling på boligmarkedet, som vi har været vidne til under corona. Ingen af os havde troet, at en global pandemi ville blive det, der skubbede efterspørgslen og boligpriserne i vejret. Men det viste sig at være virkeligheden.

Som en anden Indblik-forfatter skrev for nylig her på Boligsiden, betyder boligen mere for os efter coronaens indtog.

De mange timer, som vi tilbragte hjemme sammen med familien sidste forår, fik os til at se på vores bolig med nye øjne. Har vi den plads, vi har brug for? Er det den rigtige boligform, som vi har indlogeret os selv i? Ligger boligen det rigtige sted? Hvad ønsker vi egentlig af vores fremtidige liv, og hvilken rolle spiller boligen i den henseende?

Nogle har valgt at købe en større bolig. Måske har de skiftet lejlighedslivet ud med villa og vovse. Andre er gået i den modsatte retning og har skaleret ned på boligstørrelsen, imens andre har valgt at flytte fra storbyen og til provinsen for på den måde at begrænse sine boligomkostninger.

Uanset bevæggrunden har corona i mange tilfælde skubbet til vores boligdrømme og rigtig mange danskere har valgt at realisere drømmen og skifte bolig.

Boligbehovet består, imens drømmen ændrer sig

Udviklingen overraskede os alle, men egentlig er det ikke så forbavsende. For drømmene er jo det, som det hele handler om. Drømmene og de store ændringer i livet er det, der i høj grad driver boligmarkedet.

Se bare på de talrige boligprogrammer, som hver eneste uge tiltrækker tusindvis af seere i bedste sendetid. Hvorfor ser vi med? Fordi vi giver os selv lov til for en stund at leve med i drømmen.

Måske kan Søren Vesters kreative løsninger også fungere i mit hjem? Måske bliver jeg også mere tilfreds, hvis jeg trækker stikker og flytter til provinsen, som flere familier har fået hjælp til i programmerne.

Vi har alle vores unikke ønsker, som hidtil har været holdt i ave og har været henlagt som netop drømme. Men corona gav os tid til at tænke efter og ligesom ny fælles adresse, en skilsmisse, dødsfald, børnefødsler eller studiestart har vært med til at synliggøre boligbehovene, gjorde coronasituationen det også.

Ingen kender fremtiden

Nu ser vi så, at antallet af bolighandler løjer en smule af, og meget tyder på, at vi vil vende tilbage til mere normale tilstande på boligmarkedet. Men selv om boligmarkedet ændrer sig, vil vi altid have vores drømme. Og uanset om det er de livsomvæltende begivenheder, der bliver den udløsende faktor, vil drømmene også i fremtiden skulle realiseres. Derfor vil vi blive ved med at købe boliger.

Drømmene vil selvfølgelig ændre sig sammen med moden og vores præferencer. Måske vil vi igen engang i fremtiden hellere bo langt fra vandet. Eller måske bliver det nye sort at leve i mikrohuse. Vi ved det ikke. Men det bliver spændende at følge med i, og mon ikke vi i fremtiden også vil se en overraskelse eller to på boligmarkedet.