Cityringen og boligpriserne

Indblik er i denne uge skrevet af Ismir Mulalic, Senior Fellow på Kraks Fond Byforskning og Lektor på DTU

Dørene til Københavns nye metrolinje ventes at gå op søndag 29. september 2019. Cityringen med de nye 17 metrostationer, de fleste af dem centralt placeret i København, vil endnu engang løfte den kollektive transport i København. Metroen har været meget populær fra starten, og der forventes i 2020 at være i alt 122 millioner metropassagerer.

Cityringen har allerede givet boligpriserne et løft

Ser vi på det sidste årti, var cityringen en realitet, så den har haft en effekt på boligpriserne allerede fra 2011, hvor 17 byggepladser blev etableret i København og på Frederiksberg.

Gode transportmuligheder medfører kortere rejsetider, og adgang til en metrostation kan give betydelige rejsetidsbesparelser. En pendler, som kan bruge metroen, kan spare op til 12 minutter om dagen.

En daglig tidsbesparelse på pendling på kun 10 minutter – 250 arbejdsdage om året – og en rejsetidsværdi på 90 kroner i timen giver en årlig besparelse på i alt 3.500 kroner.

Boligejere, som oplever reducerede rejsetider eller øget tilgængelighed med adgang til en ny metrostation, sælger denne forventede rejsetidsbesparelse sammen med boligen. En familie kan sælge de forventede rejsetidsbesparelser for 10 år til cirka 100.000 kroner.

Metroudvidelsen er mere end rejsetidsbesparelser

Forskningsresultater fra Kraks Fond Byforskning viser, at metroudvidelsen i hovedstaden (Cityringen) tiltrækker især ressourcestærke og højtuddannede husstande langs den nye metrolinje.

Metroudvidelsen vil således også ændre beboersammensætningen i Storkøbenhavn og specielt i kvartererne langs den nye metrolinje. Og de tilflyttende, ressourcestærke husstande har høje indkomster og bidrager dermed til et ekstra opadgående pres på boligpriserne. Folk er ganske enkelt villige til at betale meget for at bo i det vrimlende liv, og Cityringen kan således også ændre beboersammensætningen.

Plads er en knap ressource, og stigende efterspørgsel fører til højere boligpriser. Cityringen forventes derfor forsat at have et moderat opadgående pres på boligpriserne i de kommende år.

Find mere om