Boligoptimismen spirer – men alle skal med!

Indblik er i denne uge skrevet af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Vel på den anden side af nytårsaften er det sædvanligvis tid til at gøre status over året, der gik. Det gælder også for det danske boligmarked.

I sidste uge kunne jeg læse den opløftende historie på Boligsiden.dk om, at der i hele 81 ud af landets 98 kommuner er blevet solgt flere huse i 2017 end i 2016.

Og hvorfor er det så særligt opløftende set fra mit perspektiv som formand for Danmarks overordnede landdistriktsorganisation?

Det er det af flere grunde. For det første bliver der ikke bare solgt flere huse i landets største byer. Faktisk handles der boliger i hele landet, også i landsbyer med langt til centerbyer, hvilket er med til at skabe optimisme, vækst og fremgang i mange kommuner. Blandt andet de fem medlemskommuner i Landdistrikternes Fællesråd, som indtager pladser på top ti over kommuner med størst procentvis stigning i salg af villaer og rækkehuse. Stort tillykke til Svendborg, Odder, Vesthimmerland, Faxe og Sønderborg!

For det andet er det fuldstændig afgørende, at frygten for at gældsætte sig i et usælgeligt hus ikke bliver en barriere for tilflyttere til de danske landdistrikter, land- og yderkommuner. Årets tal for boligsalget styrker optimismen og kan måske få flere til at tage springet ud i landet. Samtidig er tallene med til at understøtte en tendens, vi i Landdistrikternes Fællesråd har beskæftiget os med tidligere på året: At modurbaniseringen er på vej.

Flere vælger storbyen fra

Tilbage i oktober interviewede vi to forskere; landdistriktsforsker Hanne Tanvig fra Københavns Universitet samt forskningschef ved Aalborg Universitet Hans Thor Andersen om modurbaniseringen. Begge påpegede, at finanskrisens usikkerhed var med til at lægge en dæmper på danskernes flyttetrang. Og at flere og flere aktivt vælger storbylivet fra til fordel for en hverdag præget af nærhed, ro og flere kvadratmeter for færre penge.

Dermed rider vi på en bølge af optimisme, hvad angår den tilflytning, der er så afgørende for at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Det leder mig til bagsiden af boligoptimismen. Vi er nemlig langt fra i mål, når det kommer til at skabe de rammevilkår, der sikrer en blomstrende bosætning.

Boligfesten til trods har det i mange år været vanskeligt at få finansieret et boligkøb i flere danske landdistrikter – selv med en sund privatøkonomi. Hverken lån til selve boligkøbet eller til de nødvendige renoveringer og energiforbedringer, en bolig kræver for at være velholdt og mulig at sælge igen. Det er et kæmpe benspænd i arbejdet med at forløse potentialerne i den stigende boligoptimisme.

Desværre var der også flere medlemskommuner med landdistrikter på den knap så opløftende liste, Boligsiden.dk offentliggjorde i starten af januar, over de kommuner, hvor flest opgiver at sælge deres hus.

Status over 2017

Det er tid til at gøre status over det forgangne år, og i forhold til at skabe de bedste rammer for bosætning i hele landet, kan vi konkludere, at målet endnu ikke er nået. Vi står i et modsatrettet spænd mellem udvikling og boligoptimisme og barrierer for bosætning, herunder ikke bare bedre lånemuligheder, men også bedre bredbånd, infrastruktur samt lempelser i planloven.

Samtidig er det nødvendigt at skabe en vedvarende og stabil struktur omkring nedrivning af de faldefærdige boliger, der rundt om i de danske landsbyer står som afskrækkende barrierer for tilflytning.

Selvom vi ser flere bolighandler i landdistrikterne og dele af banksektoren tage et seriøst og vigtigt samfundsansvar med eksempelvis Nykredits samfundsløfte om boligfinansiering i hele landet, har vi brug for, at endnu flere følger trop. Derfor må 2018 også være året, hvor vi sørger for, at boligfesten kommer hele landet til gode.

Find mere om