Boligejerne forventer mindre fart på priserne

Indblik er i denne uge skrevet af Peter Jayaswal, der er direktør for Ejendomsfinansiering i Finans Danmark.

Boligejere i store dele af landet har efterhånden vænnet sig til, at priserne kun går én vej, nemlig op. Og de gennemsnitlige huspriser har da også været stigende i alle Danmarks landsdele i tre år i træk.

Det er klart, at udviklingen jo nok har skabt glæde i mange hjem, men det er også naturligt at spørge sig selv, hvor længe det kan vare ved?

Nationalbankens vurdering

Hvis fremgangen i dansk økonomi med stigende beskæftigelse kan fortsætte, er der også god grund til at tro på, at fremgangen på boligmarkedet kan fortsætte. Nationalbanken, der blandt andet vurderer fremtidsudsigterne for dansk økonomi, er da også af den opfattelse, at vi kan se frem til stigende huspriser i de kommende år.

Én ting er dog forudsigelser fra Nationalbanken, nok så interessant er det at høre, hvad boligejerne selv siger. Epinion har på vegne af Finans Danmark spurgt til danske boligejeres udsigter for fremtiden. Undersøgelsen viser, at troen på prisstigninger er aftagende.

36 procent af boligejerne tror på, at prisen på deres bolig vil stige i det kommende år. Til sammenligning var 52 procent af den overbevisning, at prisen på deres bolig var steget i det forgangne år. Det er overvejende den del af boligejerne, der har oplevet større prisstigninger på mere end fem procent det seneste år, der har mere beherskede fremtidsudsigter.

Spekulationer om stigende renter

Man kan spørge sig selv, hvorfor så mange boligejere forventer en mere behersket boligprisudvikling. Det er klart, at der på det seneste har været nogle større temaer, der har fyldt godt i medierne.

Renterne steg en del i starten af året, og spekulationer om stigende renter indenfor den nære fremtid har igen fået liv. Samtidig har vi fået en opstramning af reglerne for boliglån. Begge dele er med til at lægge en dæmper på udsigterne for boligmarkedet.

En helt anden forklaring kan være geografisk betinget. Selvom tendensen til at forvente en mere behersket prisudvikling er fremherskende i hele landet, så er der ingen tvivl om, at den er mest tydelig i Hovedstaden, hvor priserne også hidtil er steget mest.

Find mere om